Nieuws

Op de koffie bij Aquarama

Op de koffie bij Aquarama

Het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk uitsluiten: het is een filosofie die ze bij Smet Group vastberaden huldigen. De familiale onderneming uit Dessel ziet water al bijna 125 jaar als rode draad doorheen de corebusiness lopen en zet meer dan ooit in op technieken die besparen op energie én op ‘het blauwe goud’. “Door de explosie van de energieprijzen en het belang van een groen imago is de vraag naar geothermie de jongste jaren fors toegenomen.” Klik hier voor het volledige artikel.

Lukt het niet met een klik? Hou de knop dan langer ingedrukt en open het bestand in een nieuwe pagina!


Trends Gazellen 2022

Trends Gazellen 2022

De redactie van Trends Magazine selecteert dit jaar voor de 21ste keer haar Trends Gazellen kandidaten. Dit zijn snelgroeiende bedrijven die een integraal onderdeel van ons economisch landschap vormen. De Trends Gazellen worden bestempeld als een inspirerend rolmodel voor andere bedrijven.

Daarom kondigen we met veel trots onze nominatie voor de Trends Gazellen 2022 aan in de categorie grote bedrijven voor de provincie Antwerpen. Vorig jaar werden twee van onze bedrijven genomineerd, namelijk Smet-Tunnelling en Smet-F&C. Dit jaar kon Smet-F&C zich voor de derde keer op rij bij de gelukkigen rekenen.

Om deze nominaties in de wacht te slepen gaven we geen flashy sales pitch. We lieten onze cijfers voor zich spreken. Trends Gazelle kiest zijn kandidaten immers op basis van harde groeicijfers. Om deze groei-evolutie te berekenen maakt Trends Gazellen gebruik van drie criteria: groei in toegevoegde waarde, groei in personeelsbestand en groei in cashflow.

Bij Smet Group zijn we techniekers in “hart en nieren”, gespecialiseerde aannemers voor duurzame oplossingen. Innovatieve boor- en funderingsoplossingen voor duurzame steden. Waterprojecten ter vrijwaring van onze kostbare reserves.

Ondanks de pandemie zorgden we ervoor dat we veilig konden blijven werken met minimaal oponthoud. De coronacrisis was een uitdaging. Respectvol overleg en samenwerking met onze collega’s en onze vakbondsafgevaardigden is daarom bij ons essentieel. Zo blijven we in deze uitdagende tijd groeien om een gezonde toekomst uit te bouwen voor Smet Group en voor onze 570 collega’s.


Smet Group bouwt mee aan nieuw waterproductiecentrum

Smet Group bouwt mee aan nieuw waterproductiecentrum

Een modernisering van de infrastructuur kan na verloop van tijd essentieel zijn om een hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven aanbieden. Met die gedachte in het achterhoofd, is Pidpa volop bezig met investeringen in nieuwe waterproductiecentra. Begin dit jaar mocht het integraal waterbedrijf in Essen een nieuwe installatie in gebruik nemen, gebouwd door Smet GWT Europe en Aannemingen Janssen uit Geel. Lees hier het volledige artikel.


Bouwen van wolkbreuktunnel in opdracht van HOFOR

Smet Group helpt overstromingen te voorkomen

Smet Group helpt overstromingen te voorkomen

Overstromingen brachten deze zomer zware schade aan ons land en aan verschillende landen binnen en buiten Europa. In Kopenhagen staan wolkbreuken en overstromingen al 10 jaar als hoofdthema op de adaptatiestrategie. De stad kende in 2011 een wolkbreuk en dat had grote gevolgen. Bij verzekeringen werd voor ongeveer een miljard euro aan claims ingediend. Sindsdien tracht Kopenhagen hun stad zo klimaatbestendig mogelijk te maken. Daarom levert Smet Group al 10 jaar een bijdrage doormiddel van wolkbreuktunnels te boren.

Bouwen van wolkbreuktunnel in opdracht van HOFOR
Werf in Østerbro (Bron: HOFOR)

Kopenhagen werd gedurende twee zomers achtereen door een extreme wolkbreuk getroffen. In juli 2011 viel er 150 millimeter in twee uur. Het was de heftigste bui sinds de metingen rond 1850 begonnen. Delen van de stad stonden blank en het water bedreigde kritieke infrastructuur zoals het elektriciteitsnet, tunnels en ziekenhuizen. Talloze kelders liepen onder water, waaronder ruimtes met computers van hulpdiensten. De schade was enorm. Doordat rioolwater zich met drinkwater mengde, moesten de 1,2 miljoen inwoners nog wekenlang hun water koken voordat ze het konden gebruiken. Met het “Cloudburst Management Plan” investeert Kopenhagen tot 2033 een half miljard euro om bestendiger te worden tegen extreme neerslag in de toekomst.

Zopas heeft de tunneldivisie van Smet Group een nieuw project toegewezen gekregen in Denemarken, genaamd: “Kalvebod Brygge Skybrudstunnel”. Een nieuwe wolkbreuktunnel die Kopenhagen moet helpen beschermen tegen overstromingen bij hevige regenval/wolkbreuken. De oorzaak van deze overstromingen is helaas te wijten aan de klimaatwijziging. De tunnel is één van de belangrijkste projecten in Kopenhagen in dit kader. Het concretiseringsplan van de gemeente Frederiksberg en HOFOR moet in staat zijn om wolkbreukwater, van de stadsdelen Frederiksberg Oost en Vesterbro, op te vangen en verder de haven in te leiden. De tunnel wordt ca. 1.400 meter lang en heeft een inwendige diameter van deels 2 en deels 3 meter en verloopt op een diepte tot 20 meter onder het maaiveld. Voor de boorwerkzaamheden worden er drie tijdelijke werkschachten gebouwd en naast de Kalvebod Brygge komt een permanent pompstation, dat het water vanuit de tunnel de haven in kan pompen. De tunnel is ontworpen om een ​​plotse hoeveelheid regen te weerstaan ​​die zo hevig is dat deze statistisch gezien maar eens in de 100 jaar zal voorkomen. De capaciteit van de tunnel is het grootst op het traject tussen Sønder Boulevard en Kalvebod Brygge, omdat hier eveneens wolkbreukwater wordt aangesloten vanaf Vesterbro. Hier is hij gedimensioneerd op een hemelwaterdebiet van maar liefst 20 m³ per seconde.

Source: kalvebod-postkort.pdf
Forage à Østerbro (Source: HOFOR)

Smet Group, met name de tunneldivisie, is niet aan haar proefstuk toe. Reeds in 2011 werd een eerste project in Denemarken uitgevoerd. Dit project lag in het stadje Helsinge, zo’n 50 km ten noordwesten van Kopenhagen. Nadien volgden een stadsverwarmingstunnel bij Islandsbrygge in Kopenhagen,  en de wolkbreuktunnels in Østerbro 1 en Østerbro Strandboulevarden. Ook in Naestved (ten zuidwesten van Kopenhagen) en Randers (in Jutland) werd geboord.

Ook België werd deze zomer zwaar getroffen door overstromingen deze. Zo’n 24.000 huizen werden daarbij zwaar beschadigd. Duizenden panden hiervan zijn ingestort en verschillenden dienen helaas nog afgebroken moeten worden. De reden van de overstromingen is de capaciteit van de bestaande rioleringssystemen. Deze is vaak ontoereikend om al het water uit de zomerse stortbuien te kunnen bufferen. Zulke rampen kunnen vermeden worden mits de juiste technologische investeringen. Het is niet zo dat deze projecten helemaal onbekend zijn in België. Ook bij ons werden reeds tunnels geboord ter voorkoming van overstromingsgevolgen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Sint-Jans-Molenbeek. Echter, de grootste storm storage tunnel werd geboord in Ukkel,  met een diameter van 5,8 m, zo’n 1.400 meter lang en 20 meter diep. Deze vrijwaart nu de vallei van de Ukkelbeek tegen overstromingen. Als we kijken naar de gevolgkosten van de schade die de overstromingen hebben aangericht, schat men de kosten rond 150 miljoen euro. Voor slechts een vijfde van dat bedrag kan een systeem van stormtunnels geïnstalleerd worden en blijft men gevrijwaard van overstromingsgevaar.


Aquarama Trade Fair

Aquarama Trade Fair

Aquarama Trade Fair, vakbeurs en congres over watertechnologie en -behandeling, is een niet te missen jaarlijkse afspraak voor iedereen die actief is in de industrie en de watersector. Het evenement richt zich tot alle belanghebbenden in die branche. Het congres biedt interessante lezingen van AquaFlanders, Flanders’ Food, Vlario, VMx en watercircle.be over hot items in de watersector.

Smet Group kan deze beurs natuurlijk niet aan zich voorbij laten gaan. Kom ons bezoeken op donderdag 30 september te Leuven.


Trends Gazellen 2021

Trends Gazellen 2021

De redactie van Trends Magazine selecteert dit jaar voor de 20ste keer haar Trends Gazellen kandidaten. Dit zijn snelgroeiende bedrijven die een integraal onderdeel van ons economisch landschap vormen. De Trends Gazellen worden bestempeld als een inspirerend rolmodel voor andere bedrijven.

Daarom kondigen we met veel trots onze dubbele nominatie voor de Trends Gazellen 2021 aan in de categorie grote bedrijven voor de provincie Antwerpen. Twee van onze bedrijven werden genomineerd, namelijk Smet-Tunnelling en Smet-F&C. Smet-F&C kon zich vorig jaar ook al bij de gelukkigen rekenen.

Om deze nominaties in de wacht te slepen gaven we geen flashy sales pitch. We lieten onze cijfers voor zich spreken. Trends Gazelle kiest zijn kandidaten immers op basis van harde groeicijfers. Om deze groei-evolutie te berekenen maakt Trends Gazellen gebruik van drie criteria: groei in toegevoegde waarde, groei in personeelsbestand en groei in cashflow.

Bij Smet Group zijn we techniekers in “hart en nieren”, gespecialiseerde aannemers voor duurzame oplossingen. Innovatieve boor- en funderingsoplossingen voor duurzame steden. Waterprojecten ter vrijwaring van onze kostbare reserves.

Ondanks de pandemie zorgden we ervoor dat we veilig konden blijven werken met minimaal oponthoud. De coronacrisis blijft een uitdaging. Respectvol overleg en samenwerking met onze collega’s en onze vakbondsafgevaardigden is daarom bij ons essentieel. Zo blijven we in deze uitdagende tijd groeien om een gezonde toekomst uit te bouwen voor Smet Group en voor onze 550 collega’s.


Fokus Water

Fokus Water

Onze divisie Leidingrenovatie schitterde eerder deze week in De Standaard. Hierin zat namelijk de special ‘Fokus Water’. Lees hier het volledige artikel.


Gazet van Antwerpen artikel

Gazet van Antwerpen artikel

De laatste prestaties van Smet Group waaronder ons 120 jaar bestaan, milieuvriendelijke projecten en onze nominatie voor De Kempenaar 2020 zijn ook de Gazet van Antwerpen niet ontgaan. Lees hun volledige artikel over Smet Group hier.


6 redenen waarom Smet de trofee van De Kempenaar 2020 verdient

6 redenen waarom Smet de trofee van De Kempenaar 2020 verdient

Iedereen weet het ondertussen. Smet Group is genomineerd voor De Kempenaar 2020. Etion reikt deze felbegeerde award uit aan dé Kempische onderneming die de streek op de kaart weet te zetten. Natuurlijk gaan we hier als trots Kempisch bedrijf volop voor. We verdienen het ook om deze prijs te winnen. Lees de 6 redenen en kom erachter waarom.

1. Kempenaars in hart en nieren

Smet Group is opgericht in 1900 door Alfons Smet. Nu, 120 jaar later staat de 4de generatie, Dirk en Wim Smet, aan het roer. Ons hoofdkantoor bevindt zich nog steeds in de Kempen. In het pittoreske Dessel om precies te zijn. Onze oorsprong en verbondenheid mogen dan lokaal zijn, onze activiteiten zijn dat beslist niet! Met werven in Kopenhagen, Genève, Duitsland, Nederland, Tel Aviv en Parijs bieden we een Kempische meerwaarde over heel de wereld.

2. Gezond en wel

Corona krijgt ons niet klein. De corona crisis is een uitdaging. Respectvol overleg en samenwerking met onze collega’s en onze vakbondsafgevaardigden hebben ervoor gezorgd dat we altijd veilig zijn kunnen blijven werken met minimaal oponthoud. Zo blijven we in deze uitdagende tijd groeien om een gezonde toekomst uit te bouwen voor Smet Group en voor onze collega’s.

3. Werkgelegenheid voor de Kempen

Met meer dan 550 werknemers, de afgelopen jaren + 80 collega’s extra per jaar, hebben we een belangrijke impact op de tewerkstelling in de Kempen. Waarvan 95% op eigen payroll. Een unicum in de bouwsector. Jaarlijks bieden we al onze collega’s een uitgebreid opleidings- en coachingsprogramma aan. Smet investeert structureel in mensen: meer dan 1.900 opleidingssessies per jaar via 90 interne Smet coaches. Zo krijgen ook tal van kansarmen de kans om aan de slag te gaan bij ons en door te groeien tot managementniveau.

4. Smet collega’s

We ondersteunen onze collega’s niet enkel op gebied van opleidingen en ontwikkeling. We onderhouden een duurzame samenwerking met al onze Smet collega’s door jaarlijks een fietsevent te organiseren. Deze verloopt, naar Kempische traditie, met veel toegejuich en ambiance. Ook Preventie & Bescherming ligt bij ons hoog in het vaandel. Dit doen we digitaal, georganiseerd en gecoördineerd via de Smet Group veiligheidsapp. Maar we steunen ook onze collega’s buiten de werksfeer. Een voorbeeld hiervan is de sponsoring van onze Smet Group collega Sara Van Peer. Sara nam deel aan het WK marathon mountainbike in het Italiaanse Auronzo di Cadore. Dit was een hele onderneming waar wij haar maar al te graag een handje bij hielpen.

 

5. Duurzaamheidstechnieken

Met onze duurzaamheidstechnieken zoals geothermie, innovatieve funderingsoplossingen voor metro, trein en maritiem transport (kades, sluizen enz), waterproductie & zuiveringsinstallaties, geboorde tunnels voor afvalwater & stormstorage en zoveel meer leveren we een steeds grotere bijdrage in de strijd tegen de klimaatopwarming en voor een betere leefomgeving.

6. Duurzame samenwerkingen met partners

Dit alles was niet mogelijk zonder onze partners. We onderhouden al jaren lange termijn samenwerkingsverbanden met tal van collega aannemers in de Kempen en buiten de regio met wie er systematisch en veelvuldig in THV (tijdelijk handelsvennootschap) wordt gewerkt. Maar ook onze samenwerking met overheden, VITO, Agentschap Ondernemen en de VDAB waarderen we enorm. Zo hebben we langdurige werklozen een job gegeven en milieu projecten uitgebouwd over heel België.

 

Laat van je horen en stem op Smet Group voor De Kempenaar 2020.


Het buizendak

Het buizendak

Hugo Smet ontwierp samen met enkele Smet collega’s in de jaren 70 het buizendak. Deze techniek zorgde ervoor dat de premetro in Antwerpen werd uitgevoerd met minimale overlast voor de bewoners en winkels in de buurt. Hugo Smet legt het allemaal uit in deze video.