Nieuws

Jobdag 6 april 2024

Jobdag 6 april 2024

Smet Group werft aan! Ben je geïnteresseerd in een nieuwe uitdaging in de bouw? Wil je eens verkennen welke verschillende mogelijkheden er allemaal zijn? Wil je Smet Group wat beter leren kennen alvorens je solliciteert?

Dan is onze jobdag op 6 april ongetwijfeld iets voor jou! Tijdens de jobdag zal je helemaal ondergedompeld worden binnen onze organisatie. Je krijgt de kans om kennis te maken met Smet Group en onze werkzaamheden via een infosessie.

We leiden je rond door ons machinepark en geven je de mogelijkheid om al je vragen te stellen. Daarnaast voorzien we ook een moment om jou beter te leren kennen en je gegevens achter te laten indien deze jobdag jou helemaal overtuigd heeft!

Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in via www.werkenbijsmetgroup.be en dan laten we je zo snel mogelijk weten in welk tijdslot we je met veel plezier ontvangen. In de tussentijd kan je hieronder alvast een eerste blik werven op de mogelijkheden binnen Smet Group!

Tot dan!


Smet Group neemt klimaatactie en zal 30% CO2 reduceren tegen 2028

Smet Group neemt klimaatactie en werkt een plan uit om de CO2-voetafdruk van de bedrijfsvoering aanzienlijk te verminderen.

De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor bijna 40 % van de totale CO2-emissies. Dit hoge percentage is te wijten aan het gebruik van energie-intensieve grondstoffen zoals cement en staal, maar ook andere bouwmaterialen. Het gebruik van fossiele brandstoffen in tuigen, machines en voertuigen den de vele wegtransporten, heeft echter ook een grote impact.

Begin 2023 zijn we gestart met een project om onze CO2-voetafdruk in kaart te brengen. Onder begeleiding van @Sustacon, een duurzaamheidsadviesbureau voor de bouwsector, zijn we gestart met CO2-prestatieladder. Dit is een managementsysteem dat helpt om zowel in de bedrijfsvoering als bij het realiseren van projecten klimaatwinst te boeken op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. De CO2-prestatieladder is een goede manier om een beleid rond CO2 te starten.

We hebben bij alle bedrijven binnen de groep de energieverbruiken op kantoor, in productie, op de werven, bij de bedrijfswagens en het materieel gemeten. Voor 2022 bedroeg de totale uitstoot van alle bedrijven samen 8.681 ton CO2. We hebben een reductieplan opgesteld en plannen door een brede reeks maatregelen 51,3 % CO2 kunnen besparen tegen 2030. We nemen kleine acties waarbij iedereen zelf het voorbeeld kan geven, maar zullen ook substantiële investeringen in zuinigere machines en eigen energieopwekking. Elke zes maanden evalueren we de voortgang. De groei van het bedrijf maakt natuurlijk dat we in absolute cijfers op korte termijn meer zullen verbruiken, maar we hopen deze evolutie snel te kunnen draaien.

Binnen Smet Group wordt iedereen betrokken bij dit project want duurzaamheid belangt ons allen aan. We communiceren heel transparant over de gestelde doelen. Ons voortgangsrapport en de overzichten van de verbruiken kan men dan ook op onze website raadplegen.

De certificatie via CO2-prestatieladder is voorzien in het tweede kwartaal van 2024.

Vind hier onze voortgangsrapporten: https://smetgroup.be/duurzaamheid/


Leidingrenovatie wint prijs voor projectteam van het jaar

Leidingrenovatie wint prijs voor projectteam van het jaar

Onze divisie leidingrenovatie won vorige week de prijs voor projectteam van het jaar van Aquafin NV samen met 2 andere finalisten. Elly Van Der Schraelen mocht de prijs in ontvangst nemen voor de leidingrenovaties in Zeebrugge. Over een afstand van meer dan 1000 meter voerden we een kousrelining uit en verzorgden we verscheidene putrenovaties. Door goede communicatie en een sterke samenwerking verliep het project vlot en zorgden we voor, zoals de award het al aangeeft, minder hinder. Bij Smet Group bent u bij de ideale partner voor problem solving!

Meer info vind je terug in dit artikel


Divisie Tunnelling behaalt Veiligheidsladder trede 4

Divisie Tunnelling behaalt Veiligheidsladder trede 4

De divisie Tunnelling zet zich al verschillende jaren in om de veiligheid binnen hun afdeling te verbeteren. Dat doen ze niet enkel door te werken met procedures of flowschema’s, maar door de dagelijkse werkzaamheden op te volgen en daarbij na te gaan hoe veiligheid leeft in de hoofden van de medewerkers. Na een intensief en langdurig traject van overleg en communicatie met medewerkers uit alle gelederen, behalen ze recent Trede 4. Volgens Nico, de gangmaker van dit project, is dat niet het einde. Het is het begin van een veilige werkomgeving en een ‘mind set’ waar we elke dag aan moeten verder werken.

Wat is de Veiligheidsladder?

De Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven objectief trachten te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. Het systeem legt dus geen bijkomende normen of regels op die gevolgd moeten worden, maar kijkt naar wat er reeds gedaan wordt. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers of onderaannemers te stimuleren om bewust veilig te werken. De veiligheidstreden op de ladder (gaande van 1 tot 5) geven de ontwikkelingsfasen aan waarin een bedrijf zich op gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt.

Hoe kan je objectief gedrag meten?

De controle gebeurt door verschillende auditors, zowel interne als externe. Tijdens de audit evalueren ze zes bedrijfsaspecten. Die zes aspecten worden verder onderverdeeld in 18 bedrijfskarakteristieken. Er ontstaan 56 eisen die terug te vinden zijn in het certificatieschema. Door diverse gesprekken aan te gaan met arbeiders, bedienden en directie krijgen ze een duidelijk beeld over wat hun houding is ten opzichte van veiligheid.

Wat is voor jouw gewenst veilig gedrag? In het kader van de Veiligheidsladder en met de verschillende bedrijfsaspecten in het achterhoofd hebben we binnen Smet Group vijf gedragsdoelstellingen vooropgesteld.

  1. Wees een voorbeeld
  2. Verhoog ons verantwoordelijkheidsgevoel
  3. Verbeter onze aanspreekcultuur
  4. Maak veiligheid bespreekbaar
  5. Verzorg jouw werkplaats

Voldoet een VCA certificaat om de veiligheidstreden te behalen?

Het antwoord is eenvoudig weg ‘neen’.  Zoals eerder aangehaald, bekijkt men de houding en het gedrag van medewerkers. VCA-opleidingen richten zich op de regels en afspraken binnen het vakgebied. Dit is gemakkelijk uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Het dragen van een helm op de werf is verplicht. Dat weten we allemaal, want dat is de regel. De veiligheidsladder gaat verder dan dat. Wat is de houding van collega’s ten opzichte van het dragen van een helm? Is het enkel omdat het moet of begrijpt hij de risico’s die eraan vasthangen? Om een hogere trede te behalen op de ladder, moeten we dus niet alleen iets doen, maar stilstaan en bewust worden waarom we het doen en zelf met verbeteringsvoorstellen naar buiten komen.

Een dikke proficiat aan de divisie Tunnelling voor het behalen van dit certificaat!

Klik hier voor het certificaat.


Jobdag 25 mei

Jobdag 25 mei

Smet Group werft aan! Ben je geïnteresseerd in een nieuwe uitdaging in de bouw? Wil je eens verkennen welke verschillende mogelijkheden er allemaal zijn? Wil je Smet Group wat beter leren kennen alvorens je solliciteert?

Dan is onze jobdag op 25 mei ongetwijfeld iets voor jou! Tijdens de jobdag zal je helemaal ondergedompeld worden binnen onze organisatie. Je krijgt de kans om kennis te maken met Smet Group en onze werkzaamheden via een infosessie.

We leiden je rond door ons machinepark en geven je de mogelijkheid om al je vragen te stellen. Daarnaast voorzien we ook een moment om jou beter te leren kennen en je gegevens achter te laten indien deze jobdag jou helemaal overtuigd heeft!

Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in via www.werkenbijsmetgroup.be en dan laten we je zo snel mogelijk weten in welk tijdslot we je met veel plezier ontvangen. In de tussentijd kan je hieronder alvast een eerste blik werven op de mogelijkheden binnen Smet Group!

Tot dan!


Smet Group verschijnt in OTAR

Smet Group verschijnt in OTAR

Tunnelling en Leidingrenovatie: sleutelbegrippen bij de klimaatverandering!

Volgens professor hydrologie Patrick Willems van de KU Leuven maken we droogte mee die in de buurt komt van de extreem droge zomer van 1976. Niet iets om vrolijk van te worden! Om ons beter te wapenen tegen extreme droogte moeten we dringend meer maatregelen nemen om hemelwater water vast te houden en te herinfiltreren in de ondergrond. Lees het volledige artikel door te klikken op de foto!


Grindkernen, de duurzame tegenhanger van cement

Grindkernen, de duurzame tegenhanger van cement

Funderingen vind je in allerlei soorten terug. Meestal gebruikt men cement of beton om de funderingen te maken. Bij grindkernen gebeurt dat niet. De naam zegt het zelf. Men maakt funderingselementen van grind. Heel af en toe komt er droog beton aan te pas: als de ondergrond onvoldoende draagkrachtig is opdat een stabiele grindkern zou kunnen gevormd worden, maar normaal bestaat een grindkern enkel uit grind. Doordat er niets aan wordt toegevoegd, betreft het een duurzame oplossing. Grind vind je terug in verschillende soorten. Hierbij kan het gaan om rolgrind of kalksteenslag, maar ook recuperatiemateriaal. Dit laatste bestaat uit beton, dat gebroken en gezeefd wordt waardoor het grind uit het vroegere beton overblijft, en er m.a.w. een hoogwaardig gekalibreerd toeslagmateriaal ontstaat.

Dit is dus de ideale techniek om een betere BREEAM score te behalen. Het BREEAM certificaat beoordeelt de milieu-impact van gebouwen aan de hand van de genomen duurzaamheidsmaatregelen. ​​​​​​

Wat houdt het in?

Het principe van grindkernen is zeer eenvoudig. Men trilt een holle buis, welke onderaan voorzien is van trilapparatuur tot op een bepaalde diepte. Vervolgens wordt de trilnaald in stappen opgehaald en valt er tegelijkertijd grind uit de buis. Natuurlijk is het net iets uitgebreider dan dat: onder voortdurend trillen en mede dankzij het eigengewicht van de trilnaald en een neerwaarts gerichte kracht, geraakt de naald op de gewenste diepte. Hierdoor duwt de machine de natuurlijke bodem radiaal opzij. Zo ontstaat er een cilindrische ruimte. Eens de draagkrachtige laag bereikt is, haalt men de trilnaald 0,5 à 1 m op. Vervolgens injecteert men de grind onder luchtdruk in de gecreëerde holtes en duwt men het grind in de grond tot de opnamecapaciteit van de grond bereikt is. Door deze handeling te herhalen, ontstaat er een stabiele grindzuil in de bodem.

Toepassingen

Het aantal grindkernen per project varieert in functie van oppervlakte van de constructie, belasting, ondergrond, eisen, …. Er passeerden vele honderden werven waarbij het aantal grindkernen varieert tussen meerdere duizenden en enkele tientallen grindkernen.  Zo zijn grindkernen perfect geschikt voor woningbouw, zeker wanneer deze beschikken over de volledige oppervlakte van een kelder.  De grindkernen worden dan opgebouwd tot net boven het kelderniveau. Vervolgens kan de kelder worden uitgegraven tot de nodige diepte en kan er een vloerplaat worden opgelegd. Ook voor lichte industriebouw of zwaar belaste industrievloeren kan men grindkernen gebruiken. Door een continu raster van grindkernen te creëren, kan de grond over grote oppervlaktes worden verstevigd.


Certificaat Mechanisch boren opnieuw verlengd

Certificaat Mechanisch boren opnieuw verlengd

Het certificaat Mechanisch boren van Smet GWT Europe nv is opnieuw drie jaar verlengd. Het certificaat is geldig tot 30 juni 2025.
Dit alles na een externe audit. Proficiat aan de kartrekkers Claudia Peeters en Luc Verstraeten!

Certificaat mechanisch boren


Op de koffie bij Aquarama

Op de koffie bij Aquarama

Het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk uitsluiten: het is een filosofie die ze bij Smet Group vastberaden huldigen. De familiale onderneming uit Dessel ziet water al bijna 125 jaar als rode draad doorheen de corebusiness lopen en zet meer dan ooit in op technieken die besparen op energie én op ‘het blauwe goud’. “Door de explosie van de energieprijzen en het belang van een groen imago is de vraag naar geothermie de jongste jaren fors toegenomen.” Klik hier voor het volledige artikel.

Lukt het niet met een klik? Hou de knop dan langer ingedrukt en open het bestand in een nieuwe pagina!


Trends Gazellen 2022

Trends Gazellen 2022

De redactie van Trends Magazine selecteert dit jaar voor de 21ste keer haar Trends Gazellen kandidaten. Dit zijn snelgroeiende bedrijven die een integraal onderdeel van ons economisch landschap vormen. De Trends Gazellen worden bestempeld als een inspirerend rolmodel voor andere bedrijven.

Daarom kondigen we met veel trots onze nominatie voor de Trends Gazellen 2022 aan in de categorie grote bedrijven voor de provincie Antwerpen. Vorig jaar werden twee van onze bedrijven genomineerd, namelijk Smet-Tunnelling en Smet-F&C. Dit jaar kon Smet-F&C zich voor de derde keer op rij bij de gelukkigen rekenen.

Om deze nominaties in de wacht te slepen gaven we geen flashy sales pitch. We lieten onze cijfers voor zich spreken. Trends Gazelle kiest zijn kandidaten immers op basis van harde groeicijfers. Om deze groei-evolutie te berekenen maakt Trends Gazellen gebruik van drie criteria: groei in toegevoegde waarde, groei in personeelsbestand en groei in cashflow.

Bij Smet Group zijn we techniekers in “hart en nieren”, gespecialiseerde aannemers voor duurzame oplossingen. Innovatieve boor- en funderingsoplossingen voor duurzame steden. Waterprojecten ter vrijwaring van onze kostbare reserves.

Ondanks de pandemie zorgden we ervoor dat we veilig konden blijven werken met minimaal oponthoud. De coronacrisis was een uitdaging. Respectvol overleg en samenwerking met onze collega’s en onze vakbondsafgevaardigden is daarom bij ons essentieel. Zo blijven we in deze uitdagende tijd groeien om een gezonde toekomst uit te bouwen voor Smet Group en voor onze 570 collega’s.