Divisie Tunnelling behaalt Veiligheidsladder trede 4

De divisie Tunnelling zet zich al verschillende jaren in om de veiligheid binnen hun afdeling te verbeteren. Dat doen ze niet enkel door te werken met procedures of flowschema’s, maar door de dagelijkse werkzaamheden op te volgen en daarbij na te gaan hoe veiligheid leeft in de hoofden van de medewerkers. Na een intensief en langdurig traject van overleg en communicatie met medewerkers uit alle gelederen, behalen ze recent Trede 4. Volgens Nico, de gangmaker van dit project, is dat niet het einde. Het is het begin van een veilige werkomgeving en een ‘mind set’ waar we elke dag aan moeten verder werken.

Wat is de Veiligheidsladder?

De Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven objectief trachten te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. Het systeem legt dus geen bijkomende normen of regels op die gevolgd moeten worden, maar kijkt naar wat er reeds gedaan wordt. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers of onderaannemers te stimuleren om bewust veilig te werken. De veiligheidstreden op de ladder (gaande van 1 tot 5) geven de ontwikkelingsfasen aan waarin een bedrijf zich op gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt.

Hoe kan je objectief gedrag meten?

De controle gebeurt door verschillende auditors, zowel interne als externe. Tijdens de audit evalueren ze zes bedrijfsaspecten. Die zes aspecten worden verder onderverdeeld in 18 bedrijfskarakteristieken. Er ontstaan 56 eisen die terug te vinden zijn in het certificatieschema. Door diverse gesprekken aan te gaan met arbeiders, bedienden en directie krijgen ze een duidelijk beeld over wat hun houding is ten opzichte van veiligheid.

Wat is voor jouw gewenst veilig gedrag? In het kader van de Veiligheidsladder en met de verschillende bedrijfsaspecten in het achterhoofd hebben we binnen Smet Group vijf gedragsdoelstellingen vooropgesteld.

  1. Wees een voorbeeld
  2. Verhoog ons verantwoordelijkheidsgevoel
  3. Verbeter onze aanspreekcultuur
  4. Maak veiligheid bespreekbaar
  5. Verzorg jouw werkplaats

Voldoet een VCA certificaat om de veiligheidstreden te behalen?

Het antwoord is eenvoudig weg ‘neen’.  Zoals eerder aangehaald, bekijkt men de houding en het gedrag van medewerkers. VCA-opleidingen richten zich op de regels en afspraken binnen het vakgebied. Dit is gemakkelijk uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Het dragen van een helm op de werf is verplicht. Dat weten we allemaal, want dat is de regel. De veiligheidsladder gaat verder dan dat. Wat is de houding van collega’s ten opzichte van het dragen van een helm? Is het enkel omdat het moet of begrijpt hij de risico’s die eraan vasthangen? Om een hogere trede te behalen op de ladder, moeten we dus niet alleen iets doen, maar stilstaan en bewust worden waarom we het doen en zelf met verbeteringsvoorstellen naar buiten komen.

Een dikke proficiat aan de divisie Tunnelling voor het behalen van dit certificaat!

Klik hier voor het certificaat.