Smet GWT Europe


Smet GWT Europe nv is een gespecialiseerd boor-, bemalings- en waterbehandelingsbedrijf.

Smet GWT Europe biedt boortechnieken en bemalingsoplossingen voor zachte en harde ondergrond, alle elektro-mechanische disciplines voor waterproductie en behandeling van proper of vuil water en totaaloplossingen voor aardwarmteprojecten.

De flexibele interventies geven een garantie voor uitvoeringsplanning. Smet GWT Europe beschikt over een volledig en uitgebreid gamma machines voor alle boortechnieken en een grote capaciteit aan bemalingsmaterieel. Het is een middelgroot bedrijf met een honderdtal medewerkers waaronder gespecialiseerde interventieploegen. De uitvoeringscapaciteiten zijn er voor aannemers, bouw- of infrastructuurprojecten, openbare besturen, watermaatschappijen of proces-waterindustrie.

Smet GWT Europe kan tal van succesvolle referenties voorleggen na meer dan 100 jaar ervaring. Ook referenties van succesvolle Europese en overzeese projecten. De firma bezit een grondige kennis van de ondergrond van de Benelux via een ervarings- en ondergronddatabank.

Ze voeren bemalingstoepassingen uit voor kleine en grote infrastructuurprojecten, bouwputten, collectoren en pijplijnen in opdracht van algemene aannemers. Daarnaast worden er ook boringen voor grondonderzoek voor opdrachtgevers en studieburelen van bouw-, infrastructuur- en milieuwerken gerealiseerd. Smet GWT Europe voert waterbehandelingstoepassingen voor de watermaatschappijen en de proces-waterindustrie uit.

Smet GWT Europe optimaliseert het totaalproject. De optimalisatie van het totaalproject wordt bekomen via eigen engineering en computermodellering. Voor het onderhoud is een engagement mogelijk met garanties voor een optimale cost-of-ownership.

Smet GWT Europe heeft in verschillende van haar toepassingen en technieken met succes talrijke projecten uitgevoerd design, build and maintain zowel bemalingsprojecten, energierecuperatieprojecten in de ondergrond als waterbehandelingsprojecten.