Nieuws

Koning opent Diabolo

Koning Albert II heeft de Diabolo-spoortunnel officieel geopend. Aan dit project hebben zowel Smet-GWT, Smet-F&C als Smet-Tunneling meegewerkt. De opening werd uitvoerig toegelicht in de pers.

2012-06-08 Koning opent Diabolo-spoortunnel (Het Laatste Nieuws)
2012-06-08 In sneltreinvaart naar de luchthaven (GvA)
2012-06-08 Luchthaven beter bereikbaar via spoor (Het Nieuwsblad)


BTR voor Smet-Tunnelling

Zoals eerder op de website aangehaald, werd er op de werf Wirdum een audit uitgevoerd i.v.m. BTR (Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur). Bedrijven die voor de Nederlandse Spoorwegen werken, moeten behalve aan de VCA ook aan de BTR voldoen. De BTR is aanvullend op de VCA. De audit resulteerde in een certifikaat BTR voor Smet-Tunnelling dat afgeleverd werd door KIWA.


Smet-GWT behaalt certificaat

Smet-GWT behaalt het procescertificaat mechanisch boren. Dit procescertificaat is nodig om in Nederland mechanische boringen uit te voeren.