Smet Group neemt klimaatactie en zal 30% CO2 reduceren tegen 2028

Smet Group neemt klimaatactie en werkt een plan uit om de CO2-voetafdruk van de bedrijfsvoering aanzienlijk te verminderen.

De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor bijna 40 % van de totale CO2-emissies. Dit hoge percentage is te wijten aan het gebruik van energie-intensieve grondstoffen zoals cement en staal, maar ook andere bouwmaterialen. Het gebruik van fossiele brandstoffen in tuigen, machines en voertuigen den de vele wegtransporten, heeft echter ook een grote impact.

Begin 2023 zijn we gestart met een project om onze CO2-voetafdruk in kaart te brengen. Onder begeleiding van @Sustacon, een duurzaamheidsadviesbureau voor de bouwsector, zijn we gestart met CO2-prestatieladder. Dit is een managementsysteem dat helpt om zowel in de bedrijfsvoering als bij het realiseren van projecten klimaatwinst te boeken op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. De CO2-prestatieladder is een goede manier om een beleid rond CO2 te starten.

We hebben bij alle bedrijven binnen de groep de energieverbruiken op kantoor, in productie, op de werven, bij de bedrijfswagens en het materieel gemeten. Voor 2022 bedroeg de totale uitstoot van alle bedrijven samen 8.681 ton CO2. We hebben een reductieplan opgesteld en plannen door een brede reeks maatregelen 51,3 % CO2 kunnen besparen tegen 2030. We nemen kleine acties waarbij iedereen zelf het voorbeeld kan geven, maar zullen ook substantiële investeringen in zuinigere machines en eigen energieopwekking. Elke zes maanden evalueren we de voortgang. De groei van het bedrijf maakt natuurlijk dat we in absolute cijfers op korte termijn meer zullen verbruiken, maar we hopen deze evolutie snel te kunnen draaien.

Binnen Smet Group wordt iedereen betrokken bij dit project want duurzaamheid belangt ons allen aan. We communiceren heel transparant over de gestelde doelen. Ons voortgangsrapport en de overzichten van de verbruiken kan men dan ook op onze website raadplegen.

De certificatie via CO2-prestatieladder is voorzien in het tweede kwartaal van 2024.

Vind hier onze voortgangsrapporten: https://smetgroup.be/duurzaamheid/