BTR voor Smet-Tunnelling

Zoals eerder op de website aangehaald, werd er op de werf Wirdum een audit uitgevoerd i.v.m. BTR (Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur). Bedrijven die voor de Nederlandse Spoorwegen werken, moeten behalve aan de VCA ook aan de BTR voldoen. De BTR is aanvullend op de VCA. De audit resulteerde in een certifikaat BTR voor Smet-Tunnelling dat afgeleverd werd door KIWA.