Smet-Tunnelling


Smet-Tunnelling nv is een toonaangevend tunnelboor- en buisdoorpersbedrijf met Europese referenties.

De sleufloze technieken bieden tal van voordelen: minder hinder voor de omgeving, vermindering van de sociaal-economische kosten, minder grondverzet (enkel buissectie), geen beïnvloeding van grondwaterstand en minimale zettingen. Smet-Tunnelling boort  tunnels in zachte en harde ondergrond, in klei, in grindachtige en heterogene formaties in heel Europa en dit zowel boven als onder de grondwatertafel.

Smet-Tunnelling heeft 40 jaar ervaring in buisdoorpersingen voor rioleringen, collectoren, tunnels voor kabels en leidingen en in- en uitstroomleidingen in kustgebieden. Buisdoorpersingen in bocht (zowel horizontaal als vertikaal) met lengtes tot meer dan 1500 m werden op verschillende Europese projecten tot een goed einde gebracht.  Ook werden tal van grotere geboorde tunnels met gronddruk- of vloeistofgesteunde boorschilden met  tunnelwandbekleding van  geprefabriceerde betonsegementen voor trein- en metrotunnels of kabel- en leidingonderkruisingen gerealiseerd.

Smet-Tunnelling optimaliseert het totaalproject. Tunnel- en uitvoeringsmethodes, bouwputten, vertrek- en ontvangstschachten worden ontworpen door een eigen studie-, ontwerp- en tekenbureel. Er worden varianten uitgewerkt voor een betere uitvoerbaarheid, planning en uitvoeringskost. De grote capaciteit van gespecialiseerde boorteams ontwikkelen, door continuïteit en jarenlange ervaring, een belangrijke routine en professionaliteit. Smet-Tunnelling beschikt over een uitgebreid machinepark van gesloten boorschilden.

Smet-Tunnelling ontwikkelt unieke tunneltoepassingen :

– Buizendaken: aaneensluitend geboorde buizen, dienstdoende als dakplaat voor ondergrondse bouw van metro- en treinstations of parkings.
–  Tunneltechnologie voor  diepteberging van radioactief afval in kleiformaties.
–  Cross-over tunnels tussen naast elkaar geboorde tunnels.
–  Doorduwen of schuiven van geprefabriceerde kokerbruggen onder in dienst zijnde spoorwegen.
–  Prefab afzinkschachten voor vertrek- en aankomstputten van tunnels.
–  Rioolrenovatie via relining, pipe-bursting en spuitbeton.