Tunnelboringen met segmenten


Tunnelboringen met hydroschild of mixschild (TBM), waarbij de tunnelwand wordt opgebouwd met segmentstenen (tubings) voor diameters vanaf 3 meter. De tunnelwand wordt onmiddellijk achter de TBM in ringen opgebouwd met segmentstenen.

Na de bouw van iedere ring, zal de TBM zich opnieuw afzetten op de laatst gebouwde ring om verder te boren. De techniek is toepasbaar voor leidingenkokers, ondergrondse stockagetunnels, metro- en spoorwegtunnels.

Techniekfich tunnelboringen met segmenten

Referenties


DIABOLO (Zaventem)


Bouwheer: Infrabel
Hoofdaannemer: THV Dialink tussen CEI-De Meyer – MBG – Wayss&Freytag – Vinci Construction – Smet-Tunnelling
Uitvoering: april 2009 – oktober 2009
Machine: TBM
Segmenten:
ID-OD: 7.300 – 8.000 mm
Lengte: 2 x 1.070

Het Diabolo-project zal van de luchthaven van Brussel-Nationaal een belangrijk knooppunt maken van het Belgische en internationale spoorwegnet met 2 geboorde tunnels van elk 1.070 m onder de start- en landingsbaan. De geologische context is vrij gunstig (zand en zachte zandsteen).


EMDEN


Bouwheer: Gasunie
Hoofdaannemer: BAM-Combinatie Eemstunnel (BCE), joint venture tss. BAM-Civiel (NL) en Wayss&Freytag (D)
Uitvoering persing: maart – december 2009
Machine: maart – december 2009
Segmenten: 6 per ring van elk 1.2 m breed
ID-OD: 3.000 – 3.500 mm
Lengte: 4.016 m

Artikel De Boormeester (10-2009)

Boren van een tunnel met een lengte van 4.016 meter, dit met een inwendige diameter van 3 meter. In deze tunnel wordt nadien een van een coating voorziene stalen gasleiding ingebracht met een diameter van 48 inch (ca. 1,22 meter). De gasleiding in de tunnel, met een inwendige druk van ca. 80 bar, maakt deel uit van een nieuwe Noord-Zuid gaslijn die door Gasunie werd aangelegd.


ANTWERPEN (ASDAM)


Bouwheer: NMBS – TUCRail
Hoofdaannemer: TV Asdam tss. CFE-MBG – CEI Construct – Dumez-GTM – Jan De Nul – Van Laere – Wayss&Freytag en Smet-Tunnelling
Uitvoering: 2002 – 2003
Machine: TBM
Segmenten: 7 segmenten + 1 sluitsteen
ID-OD: 7.300 – 8.000 mm
Lengte: 2 x 1.200 m

Het traject situeert zich onder een dicht bebouwd en bewoond oud stadgedeelte. Als gevolg van het lengteprofiel van de sporen dient het huizenblok Viséstraat – Sint-Jobstraat onderboord te worden met een zeer kleine tussenafstand tussen de tunnels en de funderingen van de huizen. Teneinde een veilige tunnelonderboring te verzekeren, werd voorafgaand een buizendak onder de huizen verwezenlijkt.