Leidingrenovatie


Relining: renovatie van de bestaande leidingen d.m.v. het intrekken van een GVK-kous (glasvezelversterkte kunststof) die wordt uitgehard met
UV-licht.
Pipebursting: een nieuwe HDPE-drainagebuis wordt door een bestaande oude drainering getrokken. De oude drainering wordt daarbij verbrijzeld.
Spuitbeton: via het aanbrengen van spuitbeton worden bestaande rioleringen gerenoveerd.

Techniekfiche leidingrenovatie

Referenties


OUDENAARDE


Bouwheer : Aquafin
Opdrachtgever: Persyn
Onderaannemer : Smet Group divisie Leidingrenovatie
Techniek : Totale lengte van de koker 2km, afmeting koker 2x2m
Aanleg gvp buizen

 • DN250, 289 m
 • DN300, 14 m
 • DN350, 149 m
 • DN400, 98 m
 • DN450, 1736 m
 • DN500, 914 m
 • DN600, 9 m

Projectfiche

In het centrum van Oudenaarde werd in de jaren 70 de vroegere Rietgracht ingekokeerd. Deze koker werd tot op heden gebruikt als gemengde collector voor aansluiting van het rioleringsstelsel van Oudenaardecentrum en opwaarts. Dit project heeft als doel om de DWA (of droog weer afvoer) af te koppelen van de gracht zodat het enkel het hemelwater via de Rietgracht in de Schelde terecht komt. Het afvalwater wordt via nieuw aangelegde buizen in de koker naar de zuiveringinstallatie getransporteerd. Nadat het project afgewerkt is zal 400 meter van de koker toegankelijk worden gemaakt voor bezoek (naar analogie van de Antwerpse Ruien).


SERAING


Bouwheer: AIDE
Hoofdaannemer: Smet-Tunnelling nv
Uitvoering: Februari 2022– december 2022
Techniek: 2 GVP buizen DN2500 met lengte 256 meter

Projectfiche

De twee bestaande buizen met doorsnede 2500 mm worden gerenoveerd d.m.v. GVP buizen. Deze buizen worden langs een invoerschacht ingevoerd, naar de juiste locatie gereden en gemonteerd. De vernieuwde diameter bedraagt 2300 mm. De ruimte tussen de bestaande buis en de nieuw ingevoerde buis wordt met grout opgevuld.


MOHA (Carmeuse)


Bouwheer: Carmeuse
Hoofdaannemer: Smet-Tunnelling nv, divisie Leidingrenovatie
Techniek: kousrelining
Diameter: 800 mm
Lengte: 305 m
Uitvoering: november 2021

Projectfiche

Een leiding DN800 vanop de site Carmeuse verzorgt het afvoer van regenwater van het hoger gelegen ontginningsgebied naar een lager gelegen rivier. Deze leiding loopt onder een kunstmatig aangelegde heuvel door en is na jaren gebruik aan herstelling toe. Er werd gekozen voor een renovatie d.m.v. een glasvezelkous. Deze kous, met een lengte van 305 meter werd in één operatie aangebracht.


YVOIR


Bouwheer: Vivaqua
Hoofdaannemer: Smet-Tunnelling nv, divisie Leidingrenovatie
Uitvoering: Augustus 2022 – december 2022
Techniek: Kousrelining

 • 2 x DN700
 • 2 x 473 m
 • Drinkwaterleiding 9 Bar

Projectfiche

Een bestaande toevoerleiding voor drinkwater vanuit Spontin richting Brussel (bouwjaar 1900, gietijzeren leiding) kruist de Maas in Yvoir. Een deel van deze siphon wordt gerenoveerd d.m.v. de kousmethode.


BERINGEN


Bouwheer: Aquafin
Hoofdaannemer: Van De Kreeke Wegenbouw
Techniek: kousrelining
Diameter: 1.000 mm
Lengte: 250 m
Wanddikte: 5,6 mm
Uitvoering: oktober 2018

Projectfiche

De riolering tussen een nieuw te plaatsen toegangsput en de Slambeek werd gerenoveerd d.m.v.een glasvezelkous.
De afdeling leidingrenovatie was verantwoordelijk voor de ganse renovatie, inclusief alle voorbereidende werkzaamheden. Hiervoor werd een pompinstallatie geplaatst waarna de riolering uit dienst genomen kon worden. Een glasvezelkous met een lengte van 250 meter DN1000 werd geplaatst.
Deze operatie werd in een continu operatie uitgevoerd. Het plaatsen van de kous, inclusief het openen van de inlaten werd uitgevoerd in een tijdspanne van 14 uur.


CHARLEROI


Bouwheer: SOWAER (Société Wallone des Aéroports)
Opdrachtgever: Pineur Curage Sprl, Avin
Doel: renovatie van de regenwaterafvoerleiding van startbaan en taxiwegen
Techniek: kousrelining

Projectfiche

Totaal 3.600 meter relining in verschillende diameters, inclusief lokale herstellingen en renovatie van inspectieputten.
Ø200mm – 47m – GVK
Ø300mm – 68+55m – GVK
Ø400mm – 200+155+30m – GVK
Ø500mm – 138+970+111m – GVK
Ø600mm – 235m – GVK
Ø700mm – 40+110m – GVK
Ø800mm – 30m – GVK
Ø400/600mm – 334+303+526+243m – GVK
De werken waren enkel mogelijk nadat de luchthaven sloot (23u.30). De startbaan moest weer vrijgegeven worden om 5u.30 ‘s morgens voor alle toeristen van Ryanair.


DE HAAN


Bouwheer: Aquafin
Hoofdaannemer: Smet-Tunnelling nv
Techniek: kousrelining
Uitvoering: april 2017 – november 2017

Projectfiche

Renovatie collector Batterijstraat (De Haan) tot Zandstraat (Bredene) door middel van kousrelining:

 • Bouwen tijdelijke overstortconstructies en inspectiekamer t.b.v. persleiding
 • Aanleg tijdelijke persleiding (DN400) in 2 fasen
 • Renovatie 1,8 km leiding DN700 tot DN1200
 • Renovatie ± 30 inspectieputten

PALISEUL


Techniek: relining
Klant: AIVE
Hoofdaannemer: Smet-Tunnelling nv
Uitvoering: september-november 2012
Diameters: DN300 t/m DN500/700
Totale lengte: 1.920 m


BLANKENBERGE


Techniek: relining
Klant: TMVW
Hoofdaannemer: Verhelst
Uitvoering: juni 2012
Diameters: DN400/600 en DN800/1.200
Totale lengte: 210 m


GENT (Haven)


Techniek: relining
Klant: Port of Ghent
Hoofdaannemer: Smet-Tunnelling nv
Uitvoering: mei 2012
Diameters: DN600
Totale lengte: 3 x 27 m