Doorpersen van brugkokers


Een vooraf geconstrueerde (tunnel)koker of brug in beton en/of staal wordt binnen een relatief korte tijdspanne vanaf haar voorbouwplaats naar haar definitieve plaats gebracht d.m.v. gespecialiseerde vijzeltechnieken

Techniekfiche doorpersen van brugkokers

Referenties


GENT (Dampoort)


Bouwheer: Stad Gent
Hoofdaannemer: Franki Construct nv – Lid van Willemen Groep
Toepassing: fiets- en voetgangerstunnel
Pilootgestuurde doorpersingen: 20 st Ø 400 mm L = 24 m
Koker: L = 27 m, B = 9,2 m, H = 3,85 m G = 811 ton
Geïnstalleerde perskracht: 1.800 ton
Uitvoering: mei-september 2018

Projectfiche

Doorpersen van brugkoker in combinatie met een buizendak van 20 piloot gestuurde doorpersingen. De koker zal dienst doen als fiets- en voetgangerstunnel.


ANTWERPEN (Liefkenshoektunnel)


Bouwheer: Infrabel
Hoofdaannemer: THV Locobouw tussen CFE NV – CEI-De Meyer NV – Vinci sas -Wayss&Freytag AG
Uitvoering: december 2009

In de Antwerpse haven wordt de linker Schelde-oever verbonden met het bestaande spoorwegnetwerk op de rechteroever van de Schelde, genoemd de Liefkenshoekspoorverbinding. Daartoe dient er een dakplaat van 620 ton over een lengte van 30 m verschoven te worden. De dakplaat heeft een lengte van 23 m, is 13 m breed en 0,75 m hoog.


FELUY


Bouwheer: I.D.E.A.
Hoofdaannemer: Eraerts, Dragages et Entreprises SA
Uitvoering persing: november 2003

Voor de aanleg van de industriezone van Feluy, dienden er 2 doorgangen onder de spoorweglijnen van de NMBS gebouwd te worden om de weg Chausée de la Résistance met de Rue de Nivelles te verbinden. De doorgang onder de tweede brug werd uitgegraven, 32 vijzels werden onder de geprefabriceerde raambrug geplaatst om deze op te heffen en op tijdelijke sporen te plaatsen en zo uiteindelijk in de doorgang te duwen. De kokerbrug werd over een lengte van 33,5m verschoven en heeft een gewicht van 1.850 ton.


ZAVENTEM (Airport Gardens)


Bouwheer: Airport Gardens NV
Hoofdaannemer: TV Vanhout – Interbuild
Uitvoering: 2000 – 2001

Omdat de toegangsweg naar de luchthaven langs de A201 altijd open moest blijven, werd gekozen voor het ondertunnelen van deze weg met de ‘verschuiftechniek’.
De vijf tunnelelementen van elk 12 m breed, 7 m hoog, 22 m lang en 1.750 ton zwaar werden vooraf gebouwd in een bouwput en dan onder een tijdelijke brug door verschoven.