Microtunnelling


Buisdoorpersingen met gesloten boorschild (microtunnelling) voor diameters van 400 mm tot 4000 mm inwendig. Toepasbaar onder het grondwaterpeil en doorheen zand-, leem- of kleigronden of door grind- en rotsformaties.

De boorbuizen worden simultaan met het boorproces, vanuit een vertrekschacht in de ondergrond geperst. De techniek is inzetbaar bij ondergrondse kruisingen van rivieren, wegen, natuurgebieden en overige infrastructuur. Speciale toepassingen zijn buizendaken en outfalls.

Techniekfiche microtunnelling

Referenties


HELSINGE (Denemarken)


Bouwheer: Gribvand Spildevand as
Studiebureau: COWI as
Hoofdaannemer: Smet-Tunnelling
Uitvoering persing: juli – oktober 2012
Buizen: gewapend beton met plaatstalen kern
ID-OD: 2.500-3.000 mm
Lengte: 1.100 m

Projectfiche

Aanleg van een ondergrondse waterbuffer die bij overstromingen overtollig water kan opslaan en naar een RWZI kan voeren.


SINT-JANS-MOLENBEEK (Mirtenlaan)


Bouwheer: BIW
Hoofdaannemer: Sodraep
Uitvoering persing: november 2010-maart 2011
Machine: AVN
Buizen: gewapend beton
ID-OD: 3.000 – 3.480 mm
Lengte: 371 m

Deze persing werd uitgevoerd met Benor-gekeurde betonnen buizen van 3 m lang met een gewicht van 18 ton. De boring bevat een ruimtelijke bocht met een straal van 500 m (vertikaal) en 600 m (horizontaal).


ANTWERPEN (Van Cauwelaertsluis)


Bouwheer: BAM
Hoofdaannemer: Roegiers
Uitvoering: 2011
Machine: AVN
Buizen: gewapend beton met plaatstalen kern
ID-OD: 3.000 – 3.480 mm
Lengte: 175 m en 225 m

Projectfiche

Renovatie van het sluizencomplex Van Cauwelaertsluis in de haven van Antwerpen voorzag een dubbele persing onderdoor beide sluizen. Vertrek- en aankomsthoogtes op een diepte van maar liefst 30m onder het maaiveld waren hierbij de grootste uitdaging. Beide persingen liggen in elkaars verlengde en doen dienst als leidingentunnel, met blijvende inspectiemogelijkheid, voor allerhande kabels en leidingen.