Microtunnelling


Buisdoorpersingen met gesloten boorschild (microtunnelling) voor diameters van 400 mm tot 4000 mm inwendig. Toepasbaar onder het grondwaterpeil en doorheen zand-, leem- of kleigronden of door grind- en rotsformaties.

De boorbuizen worden simultaan met het boorproces, vanuit een vertrekschacht in de ondergrond geperst. De techniek is inzetbaar bij ondergrondse kruisingen van rivieren, wegen, natuurgebieden en overige infrastructuur. Speciale toepassingen zijn buizendaken en outfalls.

Techniekfiche microtunnelling

Referenties


BOTTROP - DUITSLAND


Bouwheer: Emschergenossenschaft
Hoofdaannemer: Arge EZG III Bottrop (Eiffage – Smet-Tunnelling)
Uitvoering: 2020
Techniek: Doorpersing met gesloten front Ø 1200, lengte: 192m

Projectfiche

De doorpersing begon vanop de waterzuivering (Pumpwerk Piekenbrocksbach) naar een bestaande secanspalenput.
Een doorpersing in de mergel op een diepte van +/-15 m.
Een doorpersing onder de Piekenbrocksbach.
Moeilijkheden:
• Weinig opstelruimte
• Diepe putten ( van 15m tot 17m)
• Excentrische berging van het boorschild in oude, bestaande secansput.


ANTWERPEN - TOTAL


Bouwheer: Total Antwerpen (TRA)
Hoofdaannemer: Smet-Tunnelling
Uitvoering: 2019-2020
Techniek: Doorpersing met gesloten front, alsook bouwkuipen en leidingwerk

Projectfiche

Renovatieproject Koelwater Oost
Bouw van 2 schachten (P1 en P2) en 2 tunnels, Ø 1200 mm, 270 m lang op 10-15m diepte met GVK-doorpersbuizen, waarin 2 GRE-leidingen Ø 1000 mm als koelwaterleiding worden geïnstalleerd (HW40” + CW40”).
Dubbele insluiting met lekdetectie aan beide uiteinden geïnstalleerd.
Design & Construct werk.


GENÈVE


Bouwheer: OFROU
Hoofdaannemer: Consortium 4J (Rampini, WALO, Perrin, JPF)
Onderaannemer: Smet-Tunnelling nv
Uitvoering: December 2019 – mei 2022
Techniek: Doorpersing met gesloten front

Projectfiche

In het kader van de vernieuwing van het belangrijke op- en afrittencomplex van de A1 ter hoogte van de luchthaven van Genève werd ook de ondergrondse infrastructuur vernieuwd en geoptimaliseerd.


HOLZBACH


Bouwheer: Emschergenossenschaft
Hoofdaannemer: Arge Wittfeld – Smet – Eiffage Infra Vortriebstechnik
Onderaannemer: Sanimet
Technische kenmerken:
Doorpersing met gesloten front. Horizontale doorpersing onder wegen en onder de autosnelwegen E34 en E17.
Uitvoering persing: September ‘19 – maart ‘21

Projectfiche

Holzbach BA1:
DN1600 : 211m + 208m + 117m + 205m + 499m + 357m
DN800 : 120m
DN700 : 77m + 78m + 77m + 79m
DN600 : 25m

Holzbach BA2:
DN2800 : 290m
DN2400 : 160m
DN2200 : 230m
DN1200 : 50m
DN800 : 38m


ØSTERBRO (Kopenhagen)


Bouwheer: HOFOR A/S
Studiebureau: COWI A/S
Hoofdaannemer: JV NCC / Smet Group
Machine: AVND 2500
Buizen: Berding Beton
ID-OD: 2.500 – 3.000 mm
Lengte: 580 m
Uitvoering: 2016

Projectfiche

Tunnelboormachine Estrid heeft na 3 maanden boren in de Deense ondergrond (580 meter lange tunnel, met diameter van 2,5m) haar taak afgewerkt. Volgens projectleider Kasper Juel-Berg van HOFOR, is dit een zeer belangrijke stap om het hoofd te kunnen bieden aan de klimaatveranderingen op Østerbro, een noordelijke wijk in Kopenhagen.

Om te voorkomen dat de straten en gebouwen in Østerbro bij hevige regenval onderwater komen te staan, heeft het bouwteam, samengesteld uit nutsbedrijf HOFOR, gespecialiseerd aannemer Smet-Tunnelling, algemeen aannemer NCC en ingenieurs bureau COWI er voor gezorgd dat het regenwater op Østerbro in eerste instantie gebufferd en daarna afgevoerd wordt naar de zee in plaats van straten en gebouwen onder water te zetten bij zware regenval.


ANTWERPEN


microtunnelling

Bouwheer: Lantis
Hoofdaannemer: Stadsbader nv
Technische kenmerken: Doorpersing met gesloten front. Horizontale doorpersing onder wegen en onder de autosnelwegen E34 en E17.
Buizen: gewapend beton met plaatstalen kern
Uitvoering persing: 2020

Projectfiche

Doorsnede Lengte
600 / 787mm 54m
2x 900 / 1108mm 2x 54m
2x 900 / 1108mm 2x 25m
900 / 1108mm 117m
900 / 1108mm 72m
1200 / 1500mm 205m
1200 / 1500mm 290m
1200 / 1500mm 354m

NAESTVED - DENEMARKEN


Bouwheer: NK-Forsyning A/S Spildevand
Hoofdaannemer: C. Holbøll & Sønner Entreprise A/S
Onderaannemer: Smet-Tunnelling nv
Uitvoering: 2016-2017
Techniek: 4 Doorpersing met gesloten front

Projectfiche

AVN 1600 mm, L = 96 m, Bodem: hetrogeniteiten, Wegkruising
AVN 1600 mm, L = 302 m, Bodem: hetrogeniteiten, Kruising natuurgebied
AVN 1600 mm, L = 399 m, Bodem: hetrogeniteiten, Kruising natuurgebied
AVN 1600 mm, L = 327 m, Grond: vaste klei, Kruising natuurgebied


HELSINGE (Denemarken)


Bouwheer: Gribvand Spildevand as
Studiebureau: COWI as
Hoofdaannemer: Smet-Tunnelling
Uitvoering persing: juli – oktober 2012
Buizen: gewapend beton met plaatstalen kern
ID-OD: 2.500-3.000 mm
Lengte: 1.100 m

Projectfiche

Aanleg van een ondergrondse waterbuffer die bij overstromingen overtollig water kan opslaan en naar een RWZI kan voeren.


SINT-JANS-MOLENBEEK (Mirtenlaan)


Bouwheer: BIW
Hoofdaannemer: Sodraep
Uitvoering persing: november 2010-maart 2011
Machine: AVN
Buizen: gewapend beton
ID-OD: 3.000 – 3.480 mm
Lengte: 371 m

Deze persing werd uitgevoerd met Benor-gekeurde betonnen buizen van 3 m lang met een gewicht van 18 ton. De boring bevat een ruimtelijke bocht met een straal van 500 m (vertikaal) en 600 m (horizontaal).


ANTWERPEN (Van Cauwelaertsluis)


Bouwheer: BAM
Hoofdaannemer: Roegiers
Uitvoering: 2011
Machine: AVN
Buizen: gewapend beton met plaatstalen kern
ID-OD: 3.000 – 3.480 mm
Lengte: 175 m en 225 m

Projectfiche

Renovatie van het sluizencomplex Van Cauwelaertsluis in de haven van Antwerpen voorzag een dubbele persing onderdoor beide sluizen. Vertrek- en aankomsthoogtes op een diepte van maar liefst 30m onder het maaiveld waren hierbij de grootste uitdaging. Beide persingen liggen in elkaars verlengde en doen dienst als leidingentunnel, met blijvende inspectiemogelijkheid, voor allerhande kabels en leidingen.