Soilmixing (CSM)


Tijdens het boren wordt de onder hoge druk geïnjecteerde grout gemixt met de grond en onstaat een soilmixpaal (letterlijk: grondmengpaal).

Bij CSM (Cutter Soil Mixing) gebeurt dit buisloos met een frees. Varianten zijn het twin- en tripleboren waarbij respectievelijk twee of drie palen onverbuisd worden gemaakt.

 Techniekfiche soilmixing

Referenties


NIEUWPOORT


Opdrachtgever: Besix nv
Bouwheer: Promotion and Building
Techniek:

 • 217 CSM-panelen
 • 307 secanspalen Ø 53
 • 273 schuine staafankers
 • 585 verticale trekankers

Uitvoering: 2016

Projectfiche

Verankerde Soilmix (CSM) wand en verankerde betonnen secanspalenwand als bouwputbeschoeiing (diepte 6,50m) van de ondergrondse parking.
Verticale trekankers voor de keldervloer van de ondergrondse parking.


TILBURG


Bouwheer: Lidl
Hoofdaannemer: Willems Bouwbedrijf bv
Techniek:

 • 128 CSM panelen
 • 20 m autostabiel
 • filterbemaling

Uitvoering: 2015

Projectfiche


MECHELEN


Hoofdaannemer: THV Politiecentrum (Willemen – Brebuild)
Technieken:

 • 165 lm CSM wand
 • 79 st staafankers
 • 21 st VHP-palen voor funderingsondervanging
 • 46 st verticale trekpalen
 • bemaling bouwput
 • 28 st micropalen als funderingsversterking

Uitvoering: april 2013 tot september 2014

Projectfiche

Verankerde soilmix (CSM) wand en VHP onderschoeiing als beschoeiing van de bouwput en verticale trekpalen voor de keldervloer van de ondergrondse parking van de uitbreiding van het politiecentrum.
Uitvoeren in bestaande kelder van micropalen als fundering voor nieuwe draagstructuur van de bijkomende verdiepingen.
Bemaling van de bouwput van de uitbreiding van de bestaande kelder.


MOL (Muziekschool)


Opdrachtgever: Vlasco
Techniek: Triple soilmix
Uitvoering: 2012

Projectfiche
Artikel De Boormeester (04/2012)

Voor een ondergrondse garage werden CSM-wanden uitgevoerd met vernageling en trekankers.


TURNHOUT (De Warande)


Opdrachtgever: Strabag
Techniek: Triple soilmix
Uitvoering: 2011

Projectfiche
Artikel De Boormeester (04/2011)

Voor de renovatie van het cultureel centrum De Warande werd 130 lm wand van gemiddeld 5,5 m diep vervaardigd.


KORTRIJK (DPK)


Opdrachtgever: Vanhout
Techniek: CSM-TSM
Uitvoering: 2009

Projectfiche

100 lm TSM-CSM-wand voor het postkantoorgebouw.