Soilmixing (CSM)


Tijdens het boren wordt de onder hoge druk geïnjecteerde grout gemixt met de grond en onstaat een soilmixpaal (letterlijk: grondmengpaal).

Bij CSM (Cutter Soil Mixing) gebeurt dit buisloos met een frees. Varianten zijn het twin- en tripleboren waarbij respectievelijk twee of drie palen onverbuisd worden gemaakt.

 Techniekfiche soilmixing

Referenties


ANTWERPEN


Opdrachtgever: Stadsbader nv
Bouwheer: Lantis
Techniek:

 • 137 lm CSM Ø63 met damplanken
 • 157 lm CSM Ø63 met damplanken, profielen en ongewapend
 • 180 lm CSM Ø63 met damplanken en ongewapend

Projectfiche


NIEUWPOORT


Opdrachtgever: Besix nv
Bouwheer: Promotion and Building
Techniek:

 • 217 CSM-panelen
 • 307 secanspalen Ø 53
 • 273 schuine staafankers
 • 585 verticale trekankers

Projectfiche

Verankerde Soilmix (CSM) wand en verankerde betonnen secanspalenwand als bouwputbeschoeiing (diepte 6,50m) van de ondergrondse parking.
Verticale trekankers voor de keldervloer van de ondergrondse parking.


TILBURG


Bouwheer: Lidl
Hoofdaannemer: Willems Bouwbedrijf bv
Techniek:

 • 128 CSM panelen
 • 20 m autostabiel
 • filterbemaling

Projectfiche


MECHELEN


Hoofdaannemer: THV Politiecentrum (Willemen – Brebuild)
Technieken:

 • 165 lm CSM wand
 • 79 st staafankers
 • 21 st VHP-palen voor funderingsondervanging
 • 46 st verticale trekpalen
 • bemaling bouwput
 • 28 st micropalen als funderingsversterking

Projectfiche

Verankerde soilmix (CSM) wand en VHP onderschoeiing als beschoeiing van de bouwput en verticale trekpalen voor de keldervloer van de ondergrondse parking van de uitbreiding van het politiecentrum.
Uitvoeren in bestaande kelder van micropalen als fundering voor nieuwe draagstructuur van de bijkomende verdiepingen.
Bemaling van de bouwput van de uitbreiding van de bestaande kelder.


MOL (Muziekschool)


Opdrachtgever: Vlasco
Techniek: Triple soilmix

Projectfiche
Artikel De Boormeester

Voor een ondergrondse garage werden CSM-wanden uitgevoerd met vernageling en trekankers.


TURNHOUT (De Warande)


Opdrachtgever: Strabag
Techniek: Triple soilmix

Projectfiche
Artikel De Boormeester

Voor de renovatie van het cultureel centrum De Warande werd 130 lm wand van gemiddeld 5,5 m diep vervaardigd.


KORTRIJK (DPK)


Opdrachtgever: Vanhout
Techniek: CSM-TSM

Projectfiche

100 lm TSM-CSM-wand voor het postkantoorgebouw.