Elektromechanica


Smet GWT Europe is met haar afdeling elektromechanica vooral actief in het ontwerp, totaal engineering, bouw, projectleiding en uitbating van de totale electromechanische aspecten voor het geheel aan watergebonden activiteiten en dit zowel voor de industriële als de openbare sector en dit voor zowel drinkbaar water, afvalwater, proceswater en waterbehandeling algemeen. Alle elektrohydraulische disciplines voor vuil en proper water onder één dak.

Een team van gespecialiseerde technici, projectleiders en ontwerpers realiseren volledig in eigen huis turn-key projecten en oplossingen op basis van eigen detailengineering en ontwerp. We maken hierbij gebruik van de modernste technieken zoals 3D ontwerp voor realisatie van de piping of mechanica algemeen. Het ontwerp van de laagspanningsinstallatie en opmaak van de electrische schema’s wordt gerealiseerd in E-plan P8. Laswerk, industriële bordenbouw, prefab, montage, samenbouw , realisatie, indienstname en onderhoud gebeurt door eigen mensen.

 

Drinkbaar water


Installatie van: opjaagstations, pompstations, complete waterwinningen, ontijzeringen, onthadingen, UV desinfectieinstallatie, irrigatietations, …
Deze installaties worden volledig uitgevoerd op bouwkundig, elektrisch, hydraulisch en mechanisch gebied en dit zowel voor de industrie als voor de openbare markt.

Techniekfiche drinkbaar water

Referenties drinkbaar water


Bilzen (Waterproductie centrum)


bouwheer: De Watergroep
Aannemer:
Smet GWT Europe nv
Uitvoering:
2018-2022
Techniek: 
Grondwater behandelen tot drinkbaar water

Projectfiche

Functie: Grondwater behandelen van 6 diepe putten (100 m³/h per put) tot drinkbaar en zachter water voor de bedeling aan 50.000 inwoners in de regio Bilzen, Riemst en delen van Tongeren.

Werken: Nieuwbouw WPC, volledige elektromechanische uitrusting met centrale deelontharding op basis van korrelreactoren, dubbellaagsfilters, spoelwaterrecuperatie,  opslagcapaciteit reinwater, hogedruk pompenzaal met hoogrendementspompen.


PUTTE (Tinstraat)


Klant: PIDPA
Uitvoering: 2011

Projectfiche

Renovatie van elektromechanische uitrusting van opjaagstation.


DESSEL (Watertoren)


Klant: PIDPA
Uitvoering: 2011

Renovatie van de watertoren van Dessel.


KOOIGEM


Elektromechanische uitvoering van een onthardingsinstallatie.

Afvalwater


Installatie van rioolpompstations, bergbezinkingsbekkens, pompgemalen, hydraulisch gestuurde kleppen en debietregelaars bij sifondoorgangen of bekkens, … Deze installaties worden zowel voor de industrie als voor openbare markt uitgevoerd.

Techniekfiche afvalwater

Referenties afvalwater


HOOGSTRATEN (RWZI)


Klant: Aquafin
Uitvoering: 2021-2022
Techniek: Renovatie van het influentgemaal

Projectfiche

Project: Renovatie van het influentgemaal : bestaande 2-traps vijzelgemaal (6 vijzels) vervangen door een 1-traps vijzelgemaal (3 vijzels).

Functie: Een influentvijzelgemaal brengt het afvalwater uit de ondergrondse toekomende riolering tot in de zuiveringsinstallatie door middel van vijzelpompen (= archimedesschroeven) zodat het afvalwater verder via gravitaire stroming doorheen de installatie kan worden gezuiverd.


MERKSPLAS (RWZI)


Ombouw van de volledige electromechanische uitrusting van een zuiveringsstation terwijl de bestaande installatie volledig in dienst moest blijven.


ITEGEM (RWZI)


Klant: Aquafin
Uitvoering: 2011

Persartikel Aquarama (03-2012)

Verwezelijking van een RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie).


GIJZEGEM


Klant: Mols NV
Uitvoering: 2007

Elektromechanische uitrusting van een pompgemaal.

Proceswater voor industrie


In vrijwel ieder bedrijf wordt gebruik gemaakt van water: als koelvloeistof, procesmiddel of oplosmiddel. Al deze toepassingen samen vallen onder de noemer proceswater.

De diversiteit zorgt ervoor dat er verschillende kwaliteitseisen aan het water worden gesteld en bepaalt welke voorbehandeling van het water nodig is. Smet-GWT levert oplossingen op maat voor proceswatertoepassingen in uiteenlopende bedrijfssectoren

Techniekfiche proceswater voor industrie

Referenties proceswater voor industrie


WIJGMAAL (Beneo Remy)


Klant: Beneo Remy
Uitvoering: 2011

Persartikel Aquarama (09-2011)

In THV met Aramis werd er een industriële ontharding op basis van korrelreactor gebouwd.


WILRIJK (Coca-Cola)


Klant: Coca-Cola
Uitvoering: 2009

Aanpassing van de waterzuivering en RVS-piping voor de waterbehandeling.


GERAARDSBERGEN (Desso)


Klant: Desso
Uitvoering: 2007 – 2008

Voor het textielbedrijf Desso werd een ontijzering (30 + 60 m³/h), een ontharding (60 + 10 m³/h) en omgekeerde osmose (10 m³/h) geïnstalleerd.