Bodemenergie


Bodemenergie is een duurzame manier om gebouwen milieuvriendelijk te koelen en te verwarmen. De meest toegepaste vorm van bodemenergie is koude warmte-opslag (KWO) De werking van KWO berust op de isolerende eigenschappen van de ondergrond.

Er bestaan twee systemen voor KWO: open en gesloten systemen. Ondergrondse energieopslag wordt toegepast in kantoorgebouwen, ziekenhuizen, in de glastuinbouw, bij spoorwisselverwaring, in woningen en woonwijken.

Techniekfiche bodemenergie
Informatiefiche bodemenergie

Mini-website bodemenergie (Smet Geothermie)

Referenties


OOSTKAMP


Opdrachtgever: Spie Belgium, BU Spie – Declercq
Studiebureau: SDKE nv
Uitvoering:

  • fase I 2015
  • fase II 2017

Projectfiche

Kernpunten project
– BEO-installatie gesloten systeem met dubbele bodemlussen.
– De installatie voorziet in een verwarmings- en koelingsbehoefte van het gebouw, op basis van een warmtepomp (water/water) en een ondergronds energieopslagsysteem bestaande uit verticale bodemwarmtewisselaars
– Aantal boringen en diepte: 70 verticale bodemlussen, diepte 150m, totaal 10.500 m verticale bodemlussen. De installatie werd in 2 fasen geïnstalleerd, eerst 32 boringen inclusief leidingwerk en collectorput, daarna 38 boringen inclusief terreinleiding naar bestaande collectorput uit fase 1.


HASSELT (Corda)


Opdrachtgever: Corda Campus
koelvermogen: 400 kW
verwarmingsvermogen: 600 W
bronparen: 3 (6 bronnen)
grondwaterdebiet: 60 m3/h
Uitvoering: 2014

Projectfiche

Corda 1 is een technologie en dienstencampus gevestigd op de vroegere Philips site. Deze heeft 14.000m² kantoorruimte met een centrale receptie. De energie voor verwarming en koeling wordt uit de ondergrond gehaald.


LOMMEL (Loomans)


Opdrachtgever: Loomans Plastics
Putten: 2 st
Diepte: 140 m
Uitvoering: 2012

Projectfiche
Artikel Aquarama (12-2012)

KO/R (koude opslag / recycling) -systeem.


BEVEREN (De Notelaar)


Opdrachtgever: OCMW Beveren
Verticale bodemlussen: 46
Diepte: 130 m
Dubbele bodemlus: 6.000 m
Uitvoering: 2011

Projectfiche

BEO-veld voor het woonzorgcentrum De Notelaar.