Bodemenergie


Smet GWT Europe is één van de pioniers op het vlak van de toepassing van bodemgekoppelde energiesystemen in Vlaanderen. Reeds vanaf de eerste “demo-projecten” eind jaren ’90 heeft Smet Group nv in deze duurzame techniek geïnvesteerd.

Bodemenergie is een duurzame manier om gebouwen milieuvriendelijk te koelen en te verwarmen. De meest toegepaste vorm van bodemenergie is koude warmte-opslag (KWO) De werking van KWO berust op de isolerende eigenschappen van de ondergrond.

De expertise omtrent innovatieve boortechnieken, pomptechnologie, duurzame energieconcepten, geologische kennis en geothermische vernieuwing maakt van Smet-GWT nv een projectpartner die voor u, voor uw specifieke toepassing, de beste oplossing zal bieden. De aanwezige knowhow m.b.t. alle deelaspecten van een bodemenergieproject maakt het mogelijk de installaties volledig in eigen hand te realiseren, zonder tussenkomst van derde partijen of onderaannemers. Voor u is er slechts één aanspreekpunt en ligt de verantwoordelijkheid vast. De jarenlange ervaring en talrijke referenties laten toe om verregaande engagementen aan te gaan en vertrouwen te schenken aan onze klanten. Via concrete resultaatsgaranties op de geleverde vermogens, energiehoeveelheden en temperaturen wordt het risico voor de klant weggenomen en wordt het vooropgestelde economisch rendement gegarandeerd.

Vandaag gelooft ons bedrijf meer dan ooit in het gebruik van energie uit de bodem. Getuige hiervan zijn de meer dan 50 gerealiseerde projecten, en de verdere innovaties die worden doorgevoerd, ondermeer door de betrokkenheid in de ontwikkeling van diepe geothermie in Vlaanderen.

Techniekfiche bodemenergie
Informatiefiche bodemenergie

Extra info

KOUDE WARMTE OPSLAG (KWO)

Om KWO te realiseren worden in een watervoerende laag twee of meer putten geboord. In de zomer wordt, als er vraag naar koeling is, koud grondwater uit één van de putten opgepompt. Via een warmtewisselaar wordt de koude aan het gebouw, het industrieel proces of andere verbruiker afgegeven. Het opgewarmde grondwater wordt in een tweede put, genaamd “warme bron”, geïnjecteerd.

In de winter, als er behoefte aan warmte is, wordt het opgeslagen warme grondwater weer opgepompt.

Via dezelfde warmtewisselaar wordt de warmte afgegeven aan de verbruiker (in verwarming meestal via een warmtepomp). Het grondwater koelt door deze afgifte van warmte af en wordt weer in de eerste put, genaamd “koude bron”, geïnjecteerd. Hier blijft de koude opgeslagen tot er in de volgende zomer weer behoefte aan koeling is. Zowel de opgeslagen koude als de opgeslagen warmte worden bijgevolg gevaloriseerd.

BODEM ENERGIE OPSLAG (BEO)

Via BEO wordt de thermische energie met de ondergrond gebracht met behulp van een gesloten hydraulisch circuit bestaande uit een aantal verticale warmtewisselaars. Dit zijn kunststofbuizen die als een lus in een
20 tot 150 m diep boorgat worden ingebracht.

Door meerdere wisselaars op korte afstand van elkaar aan te brengen, wordt een zeker opslagvolume gecreëerd. Meestal wordt een BEO-veld voor verwarming gekoppeld aan een warmtepomp, voor koeling wordt maximaal met “natural cooling” gewerkt. De warmtepomp onttrekt warmte aan de bodem tijdens het stookseizoen. Dit proces leidt tot een globale afkoeling van de ondergrond aan het eind van het stookseizoen.

In de zomer kan dit systeem vervolgens de bodemkoude vrij benutten. Dit zorgt voor duurzame koeling en vermijdt uitputting van de bodem door regeneratie.

  • Het is een hernieuwbare energiebron, volledig tegemoetkomend aan de Europese en lokale doelstellingen.
  • Bodemenergie is gekenmerkt door een stabiele prijs met zekerheid van levering, onafhankelijk van de stijgende en wispelturige energieprijzen. De energie is goedkoop (tot 80% vermindering van uw energiefactuur), milieuvriendelijk (drastische verlaging van uw CO2-uitstoot, verbetering van uw ecologische voetafdruk) en zorgt voor een meerwaarde voor uw vastgoed.
  • De overheid stimuleert via subsidiëring: ecologiepremie plus, verhoogde investeringsaftrek, REG-premie,… .
  • Europa motiveert door het verplicht maken van een minimum aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw en ingrijpende renovatie.
  • Als resultaat ontstaat er een economisch rendabel en duurzaam alternatief voor de klassieke dure technologieën voor het aanbieden van warmte en koude, met een aanzienlijke positieve impact op het milieu.

Referenties


BRUSSEL (ZIN-project)


Bouwheer: Beffimo
Hoofdaannemer: BPC Group
Onderaannemer: Smet Group GWT Europe nv
Techniek: KWO met 8 bronparen 80 m diepte onder de oude WTC 1 & 2 torens te Brussel

Projectfiche

Functie: Innovatief, multifunctioneel, duurzaam bijna energieneutraal herontwikkelingsproject met 75.000 m² kantoorruimte en co-working, 14.000 m² woningen, 16.000 m² hotelruimte, sport, vrije tijd, horeca en winkelruimtes, ondergrondse parking.

 

Werken: KWO met 8 bronparen 80 m diepte onder de oude WTC 1 & 2 torens te Brussel.


Dessel (Caisson fabriek)


Bouwheer: Niras
Hoofdaannemer: Vanhout
Onderaannemer: Smet Group GWT Europe nv
Techniek: BEO met 12 dubbele bodemlussen tot 100m diepte

 

Projectfiche

Betonfabriek met beton- en wapeningscentrale voor de productie van monolieten voor de berging van laag en midden radioactief kortlevend afval, incl. faciliteiten en kantoorruimtes voor de medewerkers.


OOSTKAMP


Opdrachtgever: Spie Belgium, BU Spie – Declercq
Studiebureau: SDKE nv
Uitvoering:

  • fase I 2015
  • fase II 2017

Projectfiche

Kernpunten project
– BEO-installatie gesloten systeem met dubbele bodemlussen.
– De installatie voorziet in een verwarmings- en koelingsbehoefte van het gebouw, op basis van een warmtepomp (water/water) en een ondergronds energieopslagsysteem bestaande uit verticale bodemwarmtewisselaars
– Aantal boringen en diepte: 70 verticale bodemlussen, diepte 150m, totaal 10.500 m verticale bodemlussen. De installatie werd in 2 fasen geïnstalleerd, eerst 32 boringen inclusief leidingwerk en collectorput, daarna 38 boringen inclusief terreinleiding naar bestaande collectorput uit fase 1.


HASSELT (Corda)


Opdrachtgever: Corda Campus
koelvermogen: 400 kW
verwarmingsvermogen: 600 W
bronparen: 3 (6 bronnen)
grondwaterdebiet: 60 m3/h
Uitvoering: 2014

Projectfiche

Corda 1 is een technologie en dienstencampus gevestigd op de vroegere Philips site. Deze heeft 14.000m² kantoorruimte met een centrale receptie. De energie voor verwarming en koeling wordt uit de ondergrond gehaald.


LOMMEL (Loomans)


Opdrachtgever: Loomans Plastics
Putten: 2 st
Diepte: 140 m
Uitvoering: 2012

Projectfiche
Artikel Aquarama (12-2012)

KO/R (koude opslag / recycling) -systeem.


BEVEREN (De Notelaar)


Opdrachtgever: OCMW Beveren
Verticale bodemlussen: 46
Diepte: 130 m
Dubbele bodemlus: 6.000 m
Uitvoering: 2011

Projectfiche

BEO-veld voor het woonzorgcentrum De Notelaar.