Bemalingen


Bemalingen of droogzuigingen verlagen de grondwaterstand om grondwerk droog te kunnen uitvoeren voor o.a. bouwputten, rioleringen en nutsleidingen. Er zijn verschillende technieken om dit te bekomen: filterbemalingen, dieptebronnen, retourbemalingen, horizontale drains en wieken. Toepassingen zijn permanente bemalingen, grondwaterzuiveringsinstallaties en pompproeven.

 Techniekfiche bemalingen

Referenties


ANTWERPEN (Liefkenshoekspoorverbinding)


Opdrachtgever: THV Locobouw
Techniek: dieptebronnen
Uitvoering: 2010-2012

Bemaling voor de aanleg van 16 km spoorwegverbinding van linker- naar rechteroever van de Schelde. Beveiliging door GSM-alarm met datalogging.


BRUGGE (Residentie Forum 2)


Opdrachtgever: Sabijac bouwteam – Groep Jacxsens
Techniek: dieptebronnen
Aantal bronnen: 5
Uitvoering: 2009

Sondegestuurde spanningsbemaling in het historische stadscentrum van Brugge. Combibronnen aan de binnenzijde van de bouwput. Afdichting van de bronnen door middel van sleeves in de algemene vloerplaat. Sondesturing voor gecontroleerde graduele grondwaterverlaging en later terug verhoging in functie van de vorderingen van de bouwkundige werkzaamheden. Beveiliging door GSM-alarm.


MIJDRECHT


Opdrachtgever: Vaessen AB BV
Techniek: retourbemaling
Uitvoering: 2008 – 2009

Projectfiche

Spanningsbemaling.
15 ontrekkingsputten en 45 retourputten. 1.300 m gelaste PE leiding met diameter 280 mm.