Spuitbeton


Spuitbeton (guntitage) is een vorm van beton die tegen oppervlakten gespoten wordt. Er zijn twee methoden. Bij de droge variant wordt het water pas in de spuitmond van de lans toegevoegd. De menging vindt pas plaats als het spuitbeton zich aan het oppervlak hecht.

Bij de natte methode wordt het cement op voorhand gemengd met water en dan door de slang geleid, waarbij alleen lucht onder hoge druk toegevoegd wordt. Spuitbeton is goed toe te passen op vooraf aangebrachte wapening.

Techniekfiche spuitbeton

Referenties


ANTWERPEN


Bouwheer : Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)
Opdrachtgever: THV Civiel Linkeroever / THV Rinkonien
Techniek :

 • West
  • 379 m2 spuitbeton
  • 105 nagels (3 rijen) lengte 5 à 6 m
  • 2 conformiteitsproeven op nagels
  • 2 controleproeven op nagels
 • Oost
  • 343 m2 spuitbeton
  • 94 nagels (3 rijen) lengte 5 à 6 m
  • 2 conformiteitsproeven op nagels
  • 3 controleproeven op nagels

Projectfiche


LEUVEN


Bouwheer : Vlaamse Overheid Agentschap wegen en verkeer afdeling Vlaams Brabant
Opdrachtgever: Colas centrum nv
Studiebureau : Talboom nv
Uitvoering : Smet-F&C nv
Techniek :

 • 651 lm vernagelde spuitbetontalud
  • Hoogte 1,65 à 10,60 m
  • helling 80° tov horizontale
 • 3295 m2 spuitbeton dikte 0,20 m
 • 386 nagels PDS lengte 3 à 12 m

Toepassing : stabilisatie van taluds voor fietspad

Projectfiche

Voor de aanleg van een fietspad langsheen de ring van Leuven werd de bestaande heuvelrug ingesneden door de realisatie van vernagelde wanden langs beide zijden. Hierdoor werd visueel een ‘holle weg’ gecreëerd. Het spuitbeton werd ruw afgewerkt (spuitruw) zodat dit een ideale houvast voor de beplanting creëert.
Smet F&C stond hier niet enkel in voor de uitvoering maar verzorgde ook het volledige detailontwerp van zowel het geotechnische (de grondnagels) als het structurele (spuitbeton).


MECHELEN


Opdrachtgever: THV STAMechelen
Bouwheer: Infrabel TUC-rail
Techniek:

 • 270 m2 spuitbeton
 • 1.160 m PDS nagels

Projectfiche

Uitvoeren van vernagelde spuitbeton voor het verplaatsen van de talud en stabiliseren van de ophoging van de bestaande spoorweg om ruimte vrij te maken voor de spoorbypass.


EINDHOVEN (Betonballon)


Opdrachtgever: BBcom

Een uniek proefproject. Rond een opblaasbare ballon wordt een houten randbekisting geplaatst. Zowel de ballon als de bekisting worden van een spuitbetonlaag voorzien. Als alles droog is, kan de ballon worden afgelaten, de bekisting verwijderd en is de bouw klaar.


BISSEN (Luxemburg)


Opdrachtgever: JMJ Promotions

Projectfiche

Een vernagelde talud van 20 m hoog en een oppervlakte van 1.350 m2 met 11 rijen nagels waarop spuitbeton werd aangebracht.


ANTWERPEN (Graffito)


Opdrachtgever: Vooruitzicht

Projectfiche

Een oppervlakte van 425 m2 met spuitbeton van 13 cm dik en een oppervlakte van 696 m2 met spuitbeton van 15 cm dik werd waterdcht afgewerkt.