Bouwputten

Wij voorzien het ontwerp, de studie en uitvoering van de beschoeiing en fundering van projecten waarbij volgende technieken worden gecombineerd.

Beschoeiing:

 • CSM
 • Secanspalen
 • VHP groutpalen
 • Spuitbeton
 • Beschoeide sleuven – Onderschoeiingen
 • Berlinerwanden – Damwanden

Schoring:

 • Ankers
 • Nagels
 • Stempelramen
 • Stross
 • Onderwaterbeton

Fundering:

 • Micropalen
 • CFA-palen
 • Grindkernen
 • Boorpalen
 • Grondverdringende schroefpalen (Smet Pile)

Grondwaterverlaging (Smet GWT Europe)
Grondwerken
Betonwerken

Folder Bouwputten

Referenties


ANTWERPEN - Montevideo


Bouwput, Montevideo, Smet Group

Bouwheer: DCA woonprojecten
Opdrachtgever: THV Aertssen – Smet-F&C
Techniek:

 • 183 VHP-palen
 • Schoring met 6 CSM moten en 6 micropalen
 • 410 lm CSM-wand diepte 27 m
 • 275 strengenankers
 • 600 à 792 kN
 • 388 boorpalen 1200 à 1400kN druk, 300 à 450 kN trek
 • 328 verticale ankers 350 à 600 kN
 • 88 boringen voor BEO-veld
 • 8 diepte bronnen tbv grondwaterverlaging
 • 65000 m3 grondwerken

Projectfiche

De bestaande muren zijn ondervangen door VHP-palen.
De te behouden gevel dwars over de bouwput is tijdelijk gestut met een schoring geplaatst op CSM-panelen en micropalen.
Een verankerde CSM-wand (diepte 27m) werd gebruikt als waterremmende beschoeiing voor de nieuwe ondergrondse parking en kelders (diepte 7,75m).
Boorpalen en verticale ankers dienen als druk- en trekfundering van de nieuwe structuur.
Het BEO-veld (diepte 130m) zorgt voor de verwarming en koeling van het gebouw.
De uitgegraven gronden werden via het water afgevoerd.


ANTWERPEN - Investar 2


Bouwheer: Investar nv
Hoofdaannemer: Van Roey nv
Techniek:

 • 306 lm CSM-wand
 • 363 st strengenankers 315 à 725 kN GGT
 • 233 st verticale trekankers 899 kN

Projectfiche

Bouwen van activiteitencentrum en 4 ondergrondse niveau’s als parking voor Investar.
Realiseren van beschoeiing met verankerde CSM-wand voor bouwput diepte 14,00m.
Verticale trekankers ten behoeve van het opdrijfevenwicht van de keldervloer.


ANTWERPEN - Cadix A5


Bouwheer: CIP nv
Opdrachtgever: Strabag
Onderaannemer: THV Aertssen – Smet-F&C
Techniek:

 • 302 lm CSM diepte 27,00m buitenomtrek
 • 138 lm CSM diepte 9,00m binnenplein
 • 123 strengenankers 470 kN GGT
 • 27 legankers 168 kN GGT
 • 232 verticale ankers 400 à 450 kN UGT
 • 6 dieptebronnen tbv grondwaterverlaging
 • 78 Geothermie boringen tbv BEO-veld
 • 34720 m3 grondwerken

Projectfiche

Gesloten waterremmende bouwputbeschoeiing tot in de klei (27 m diep) voor de ondergrondse parking (diepte 8,00m) voor nieuwe woonblokken in de Cadixwijk.
Verticale ankers tbv het verticaal evenwicht van de keldervloer.
Verwarming en koeling door middel van BEO-veld geothermie.