Smet Group helpt overstromingen te voorkomen

Overstromingen brachten deze zomer zware schade aan ons land en aan verschillende landen binnen en buiten Europa. In Kopenhagen staan wolkbreuken en overstromingen al 10 jaar als hoofdthema op de adaptatiestrategie. De stad kende in 2011 een wolkbreuk en dat had grote gevolgen. Bij verzekeringen werd voor ongeveer een miljard euro aan claims ingediend. Sindsdien tracht Kopenhagen hun stad zo klimaatbestendig mogelijk te maken. Daarom levert Smet Group al 10 jaar een bijdrage doormiddel van wolkbreuktunnels te boren.

Bouwen van wolkbreuktunnel in opdracht van HOFOR
Werf in Østerbro (Bron: HOFOR)

Kopenhagen werd gedurende twee zomers achtereen door een extreme wolkbreuk getroffen. In juli 2011 viel er 150 millimeter in twee uur. Het was de heftigste bui sinds de metingen rond 1850 begonnen. Delen van de stad stonden blank en het water bedreigde kritieke infrastructuur zoals het elektriciteitsnet, tunnels en ziekenhuizen. Talloze kelders liepen onder water, waaronder ruimtes met computers van hulpdiensten. De schade was enorm. Doordat rioolwater zich met drinkwater mengde, moesten de 1,2 miljoen inwoners nog wekenlang hun water koken voordat ze het konden gebruiken. Met het “Cloudburst Management Plan” investeert Kopenhagen tot 2033 een half miljard euro om bestendiger te worden tegen extreme neerslag in de toekomst.

Zopas heeft de tunneldivisie van Smet Group een nieuw project toegewezen gekregen in Denemarken, genaamd: “Kalvebod Brygge Skybrudstunnel”. Een nieuwe wolkbreuktunnel die Kopenhagen moet helpen beschermen tegen overstromingen bij hevige regenval/wolkbreuken. De oorzaak van deze overstromingen is helaas te wijten aan de klimaatwijziging. De tunnel is één van de belangrijkste projecten in Kopenhagen in dit kader. Het concretiseringsplan van de gemeente Frederiksberg en HOFOR moet in staat zijn om wolkbreukwater, van de stadsdelen Frederiksberg Oost en Vesterbro, op te vangen en verder de haven in te leiden. De tunnel wordt ca. 1.400 meter lang en heeft een inwendige diameter van deels 2 en deels 3 meter en verloopt op een diepte tot 20 meter onder het maaiveld. Voor de boorwerkzaamheden worden er drie tijdelijke werkschachten gebouwd en naast de Kalvebod Brygge komt een permanent pompstation, dat het water vanuit de tunnel de haven in kan pompen. De tunnel is ontworpen om een ​​plotse hoeveelheid regen te weerstaan ​​die zo hevig is dat deze statistisch gezien maar eens in de 100 jaar zal voorkomen. De capaciteit van de tunnel is het grootst op het traject tussen Sønder Boulevard en Kalvebod Brygge, omdat hier eveneens wolkbreukwater wordt aangesloten vanaf Vesterbro. Hier is hij gedimensioneerd op een hemelwaterdebiet van maar liefst 20 m³ per seconde.

Source: kalvebod-postkort.pdf
Forage à Østerbro (Source: HOFOR)

Smet Group, met name de tunneldivisie, is niet aan haar proefstuk toe. Reeds in 2011 werd een eerste project in Denemarken uitgevoerd. Dit project lag in het stadje Helsinge, zo’n 50 km ten noordwesten van Kopenhagen. Nadien volgden een stadsverwarmingstunnel bij Islandsbrygge in Kopenhagen,  en de wolkbreuktunnels in Østerbro 1 en Østerbro Strandboulevarden. Ook in Naestved (ten zuidwesten van Kopenhagen) en Randers (in Jutland) werd geboord.

Ook België werd deze zomer zwaar getroffen door overstromingen deze. Zo’n 24.000 huizen werden daarbij zwaar beschadigd. Duizenden panden hiervan zijn ingestort en verschillenden dienen helaas nog afgebroken moeten worden. De reden van de overstromingen is de capaciteit van de bestaande rioleringssystemen. Deze is vaak ontoereikend om al het water uit de zomerse stortbuien te kunnen bufferen. Zulke rampen kunnen vermeden worden mits de juiste technologische investeringen. Het is niet zo dat deze projecten helemaal onbekend zijn in België. Ook bij ons werden reeds tunnels geboord ter voorkoming van overstromingsgevolgen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Sint-Jans-Molenbeek. Echter, de grootste storm storage tunnel werd geboord in Ukkel,  met een diameter van 5,8 m, zo’n 1.400 meter lang en 20 meter diep. Deze vrijwaart nu de vallei van de Ukkelbeek tegen overstromingen. Als we kijken naar de gevolgkosten van de schade die de overstromingen hebben aangericht, schat men de kosten rond 150 miljoen euro. Voor slechts een vijfde van dat bedrag kan een systeem van stormtunnels geïnstalleerd worden en blijft men gevrijwaard van overstromingsgevaar.