Duurzaamheid

Smet Group is duurzaam

Smet Group is betrokken bij het milieu en streeft naar duurzaamheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering. We werken daartoe een beleid uit rond ESG (environmental, social, governance). Duurzaamheid kan zich op verscheidene niveaus uiten. Onze eerste focus ligt vandaag op CO2.
Begin 2023 zijn we gestart met een project om onze CO2-voetafdruk in kaart te brengen. Onder begeleiding van Sustacon, een duurzaamheidsadviesbureau voor de bouwsector, zijn we gestart met de CO2-prestatieladder. Dit is een managementsysteem dat helpt om zowel in de bedrijfsvoering als bij het realiseren van projecten klimaatwinst te boeken op het gebied van efficiënt gebruik van materialen, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. De CO2-prestatieladder is een goede manier om een beleid rond CO2 te starten.

Daarnaast onderzoeken we voor specifieke opdrachten ook hoe we de CO2-voetafdruk van de gebruikte materialen en uitvoeringsmethoden positief kunnen beïnvloeden.

Binnen Smet Group wordt iedereen betrokken bij dit project want duurzaamheid belangt ons allen aan. We communiceren heel transparant over de gestelde doelen. Ons voortgangsrapport en de overzichten van de verbruiken kan men hier op deze pagina raadplegen.
Hieronder vindt u de stavingsdocumenten: