Duaal leren

Via Voka KvK Kempen kreeg Smet Group de vraag om mee te werken aan een proeftuin duaal leren. Duaal leren is overgewaaid uit Duitsland en heeft als doelstelling een betere aansluiting tussen onderwijs en ondernemen te bewerkstelligen. Gezien de Smet Group steeds op zoek is naar technisch geschoolde werknemers, was er onmiddellijk enthousiasme om mee te werken aan het project.

Samen met het Sint-Jozef Instituut uit Geel en drie andere Kempense bedrijven (Rem-B, Stubbe en Thyssen) werd een werkervaringstraject opgezet. Studenten van het zevende jaar Se-n-se Industriële onderhoudstechnieken krijgen in de periode van november 2016 tot juni 2017 de kans om kennis te maken met de werkvloer. Voor de Smet Group betekent dit concreet dat er in die periode afwisselend twee of drie stagiairs de echte wereld leren kennen in het atelier van Smet-Boring.