Werf Terneuzen

Smet GWT Europe (Divisie Drilltech) is druk bezig op de werf Terneuzen (Nieuwe sluis).
Je kan de werkzaamheden volgen op deze website.

Ivan Thijs, Pieter Geris en Steven De Bie bezorgden deze foto’s van de werf.

Info:

Opdrachtgever:
De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie

Hoofdaannemer:
THV Sassevaart
(BAM – DEMER – Van Laere)

 Doel :
Zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder.
Grootte van de sluis is vergelijkbaar met de sluizen van het Panamakanaal.

Werken:
6 pompproeven.

Bemaling bestaande uit :
Freatische bemaling = bemaling eerste watervoerend pakket (door middel van dieptebronnen (aanzetdiepte put ca. 24,5 m -mv), drains en filters).
Spanningsbemaling = bemaling 2de watervoerend pakket (situeert zich onder de Boomse Klei) (aanzetdiepte putten ca. 58,5 m -mv). Dient opbarsting van de Boomse Klei te voorkomen ter hoogte van de sluishoofden.
Retourbemaling = dient om zettingen in de stad Terneuzen te voorkomen. Retourbemaling zowel in het 1ste als 2de watervoerend pakket. Dit is nodig omwille van de complexe geologische situatie ter hoogte van de site.