Vernageling


Grond- of bodemvernageling bestaat erin om in de grond een aantal wapeningselementen of nagels aan te brengen die de in de grond optredende spanningen kunnen opnemen.

Door het aanbrengen van deze nagels ontstaat een gewapend grondmassief. Voor de bekleding van het aldus gewapend grondmassief volstaat meestal een laag spuitbeton van ca. 10 cm dik.

Techniekfiche vernageling

Referenties


Herent


Bouwheer: MOW Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Hoofdaannemer: Renotec
Vernageling: 388 st
Spuitbeton: 1900 m2
Uitvoering: november 2011 – april 2012

Projectfiche


MOL (fietserstunnels)


Opdrachtgever: VBG
Aantal nagels: 315 st
Uitvoering: 2010

Projectfiche

Naast de nagels van 4 tot 6 m lang werden op dit project voor drie fietserstunnels ook 30 trekpalen (tot 20 m) en 276 lm tripplewanden uitgevoerd.


ANTWERPEN (Sint-Vincentius)


Opdrachtgever: Roegiers
Aantal nagels: 650 st
Uitvoering: 2008 – 2009

Projectfiche

Voor de bouwput van het ziekenhuis Sint-Vincentius werden Gewi-ankers geplaatst. Lengtes van de ankers: van 5 tot 9,5 m.


BISSEN (Luxemburg)


Opdrachtgever: JMJ Promotions
Aantal nagels:
Uitvoering: 2007

Projectfiche

Een vernagelde talud van 20 m hoog en een oppervlakte van 1.350 m2 met 11 rijen nagels waarop spuitbeton werd aangebracht.