Trekankers


Grondankers zijn in de grond gevormde verankeringselementen bestaande uit een met cementgrout omgeven stalen staaf of strengenbundel. Zij dienen voor het opnemen van trekkrachten volgens de lengte-as.
De benodigde ankerkracht wordt geleverd door schuifweerstanden tussen de grond enerzijds en een ankerlichaam (wortel) anderzijds. Ankers worden meestal voorgespannen teneinde de vervorming te beperken van de constructie waarvan ze de stabiliteit verzekeren.

Techniekfiche trekankers

Referenties


SLUISKIL (Yara)


Opdrachtgever: Yara Sluiskil
Type ankers: staafankers
Aantal ankers: 100 st
Uitvoering: 2009

Projectfiche

De staafankers van 15 en 19 m werden vanop de kaai geboord. Ze werden op twee niveaus aangebracht.


ANTWERPEN (Delwaidedok)


Opdrachtgever: THV Herbosch-Kiere-Roegiers
Type ankers: definitieve strengankers
Aantal ankers: 413st
Uitvoering: 2005

Projectfiche

Ankers met 16 strengen en een dienstlast van 2.000 kN.


OOSTENDE (Nieuw Helmond)


Opdrachtgever: Heijmans
Type ankers: strengankers
Aantal ankers: 80 st
Uitvoering: 2004

Projectfiche

Voor deze bouwput boorde men 80 strengankers tot 600 kN. Ook werd op deze werf een TSM-wand van 305 lm en 50 trekpalen gemaakt.