Trekankers


Grondankers zijn in de grond gevormde verankeringselementen bestaande uit een met cementgrout omgeven stalen staaf of strengenbundel. Zij dienen voor het opnemen van trekkrachten volgens de lengte-as.
De benodigde ankerkracht wordt geleverd door schuifweerstanden tussen de grond enerzijds en een ankerlichaam (wortel) anderzijds. Ankers worden meestal voorgespannen teneinde de vervorming te beperken van de constructie waarvan ze de stabiliteit verzekeren.

Techniekfiche trekankers

Referenties


ROTTERDAM


Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam nv
Hoofdaannemer: Smet Group Nederland bv
Techniek:

  • 6 bubbelankers lengte 27m dienstlast 459 kN
  • 1 groutinjectieanker lengte 27m dienstlast 459 kN
  • 7 geschiktheidsproeven onder water

Projectfiche


LIER


Opdrachtgever: Hye nv
Type ankers: definitieve strengenankers P2 met na-injectie
Techniek: uitvoering over de kop met dubbele stangen
Aantal: 129 st
Dienstlast: 532 kN
Sectie: 4T 150 mm2
Lengte: 20,90 m
Uitvoering: oktober-november 2014

Projectfiche


ZEEBRUGGE


Opdrachtgever: Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ)
Hoofdaannemer: Soletanche-Bachy nv
Onderaannemer: Smet-F&C nv
Techniek:

  • 152 definitieve strengenankers
  • 2.150 kN dienstlast per anker
  • 15 strengen per anker
  • 2 voorafgaandelijke geschiktheidsproeven
  • 19 controleproeven
  • 133 aanvaardingsproeven

Voor de verdieping en stabilisatie van de bestaande kaaimuur dienden de 19 bestaande betonnen caissons verankerd te worden met 8 definitieve ankers per caisson.


SLUISKIL (Yara)


Opdrachtgever: Yara Sluiskil
Type ankers: staafankers
Aantal ankers: 100 st
Uitvoering: 2009

Projectfiche

De staafankers van 15 en 19 m werden vanop de kaai geboord. Ze werden op twee niveaus aangebracht.


ANTWERPEN (Delwaidedok)


Opdrachtgever: THV Herbosch-Kiere-Roegiers
Type ankers: definitieve strengankers
Aantal ankers: 413st
Uitvoering: 2005

Projectfiche

Ankers met 16 strengen en een dienstlast van 2.000 kN.


OOSTENDE (Nieuw Helmond)


Opdrachtgever: Heijmans
Type ankers: strengankers
Aantal ankers: 80 st
Uitvoering: 2004

Projectfiche

Voor deze bouwput boorde men 80 strengankers tot 600 kN. Ook werd op deze werf een TSM-wand van 305 lm en 50 trekpalen gemaakt.