Kelly- boorpalen


Door boorpalen met grondverwijdering met volledige of gedeeltelijke tijdelijke verbuizing uit te voeren, kunnen zeer grote belastingen van constructies overgedragen worden naar de draagkrachtige ondergrond.

Techniekfiche Kelly- boorpalen

Diepwanden

Referenties


ANDERLECHT


Bouwheer: D’Ieteren Immo
Hoofdaannemer: Alheembouw nv
Techniek: Kelly palen tot in de tertiaire klei

lengte 31,75 m :

 • 3 st Ø 2,00 m
 • 6 st Ø 1,50 m
 • 18 st Ø 1,35 m
 • 17 st Ø 1,20 m
 • 14 st Ø 1,00 m

Projectfiche

Kelly palen als fundering van de kolommen en vloerplaat van een nieuw industriegebouw. Het draagvermogen van de Kelly palen varieert tussen 11194 kN (Ø 1,00m) en 21453 kN (Ø 2,00m).

 

 


Kortrijk


Bouwheer: Eurostation
Hoofdaannemer: TM Eiffage AB-Vuylsteke
Onderaannemer: Smet-F&C nv
Techniek:

 • 66 boorpalen Ø 1,80 m met naïnjectie
 • 3 boorpalen Ø 1,80 m
 • 2500 à 18000 kN UGT draagvermogen
 • 17,30 à 37,60 m diepte

Toepassing:

 • 61 als fundering van de strosskolommen
 • 8 als funderingsversterking

Projectfiche

Voor de bouw van de nieuwe ondergrondse parking aan het station van Kortrijk is voor de strossmethode gekozen. De metalen strosskolom wordt neergelaten in de boorbuis en vastgebetonneerd in de boorpaal onder de toekomstige funderingsplaat van de parking. Deze boorpalen werden vele meters in de Ieperse klei geboord en geïnjecteerd om het draagvermogen te halen.