Smet op het net

Op de webstek van Made In Kempen vind je een item over de werf Mol Balmatt.

Smet-Daldrup boort tot steenlaag van 360 miljoen jaar oud (website Made In Kempen)