Marcia De Wachter

Marcia De Wachter, directeur van de Nationale Bank van België, bracht een bezoek aan de Smet Group.

Foto's bezoek Marcia De Wachter
Info Marcia De Wachter


Smet in de pers

In het tijdschrift Beton, een publicatie van FEBE (federatie van de Belgische prefab betonindustrie), wordt heel wat aandacht besteed aan de techniek van het doorpersen. Voorheen had dit blad al aandacht gehad voor de werf Lubbeek. Links naar deze artikels vind je hieronder.

2017-03 De ondergrondse spitstechnologie van het doorpersen (Beton)
2016-12 Microtunnelling in Lubbeek (Beton)
Website FEBE


Nieuw record

Linkeroever is niet langer enkel bekend vanwege het strand van Sint-Anneke en de Blanchefloerlaan. De divisie Tunnelling vestigde er een nieuw lengterecord. Voor het eerst is een doorpersing DN600 met een lengte van meer dan 150 m (151 om exact te zijn) uitgevoerd. Voor dergelijke diameter is dit uitzonderlijk lang. Alles werd volgens de regels der kunst uitgevoerd. Proficiat aan de ploeg! Het vorige record werd in 2006 gevestigd in Sint-Truiden waar de doorpersing 136 m lang was. Dit nieuwe record zal dus wel even op de tabellen blijven staan.


Ukkelbeek

Op het internet vonden we vrij spectaculaire beelden van het laden in Frankrijk van het boorschild van Ukkelbeek.


Kopenhagen

Afgelopen weekend wandelden 3.000 Denen door de leidingentunnel die door Smet-Tunnelling geboord werd in Kopenhagen. De ingebrachte leidingen zorgen voor de stadsverwarming. Het was weer aardig aanschuiven om ondergronds te gaan.
Meer Deense info


Smet in de pers

In het Duitse tijdschrift UmweltBau verscheen een uitgebreid artikel over de werf Düsseldorf. In hetzelfde blad stond ook een artikel over Kopenhagen.

2016-12 Düsseldorf (UmweltBau)
2016-12-Kopenhagen (UmweltBau)


Evacuatieoefening

Op de werf Brabo in Antwerpen werd een evacuatieoefening gehouden door de brandweer. Een gekwetste uit een beschoeide sleuf bevrijden is zeker geen alledaagse klus.

Meer foto's vind je hier.
Duaal leren

Via Voka KvK Kempen kreeg Smet Group de vraag om mee te werken aan een proeftuin duaal leren. Duaal leren is overgewaaid uit Duitsland en heeft als doelstelling een betere aansluiting tussen onderwijs en ondernemen te bewerkstelligen. Gezien de Smet Group steeds op zoek is naar technisch geschoolde werknemers, was er onmiddellijk enthousiasme om mee te werken aan het project.

Samen met het Sint-Jozef Instituut uit Geel en drie andere Kempense bedrijven (Rem-B, Stubbe en Thyssen) werd een werkervaringstraject opgezet. Studenten van het zevende jaar Se-n-se Industriële onderhoudstechnieken krijgen in de periode van november 2016 tot juni 2017 de kans om kennis te maken met de werkvloer. Voor de Smet Group betekent dit concreet dat er in die periode afwisselend twee of drie stagiairs de echte wereld leren kennen in het atelier van Smet-Boring.