Werf Lapscheure

In opdracht van Aquafin heeft de Divisie Elektromechanica van de Smet Group de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (KWZI) in Lapscheure gebouwd.

Het Vlaams rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin startte in 2012 met de bouw van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in Lapscheure. Er werd gekozen voor een zuiveringstechniek met membranen (MBR). Zo wordt voldaan aan de strengste zuiveringsnormen wat noodzakelijk is gezien het gezuiverde water nadien in waardevol kreekgebied belandt.

De installatie bestaat uit trommelzeven, een bioreactor en een membraanfiltratie-eenheid. In eerste instantie halen de trommelzeven alle vuildeeltjes groter dan 3 mm uit het afvalwater. Nadien komt het afvalwater in de bioreactor terecht waar het in contact komt met slib (bacteriën) en de vervuilende stoffen worden afgebroken tot CO2, gas en water. Daarnaast wordt in deze bioreactortank ook stikstof en fosfor verwijderd. Tot slot stroomt het slib-water mengsel naar de membraanfiltratie-eenheid waar het proper water opnieuw wordt gescheiden van het slib.

Begin 2014 werden de bouwwerken afgerond en kon de installatie in gebruik genomen worden. Sindsdien zuivert de KWZI het afvalwater van bijna 250 inwoners uit Lapscheure. Eind mei komt hier het afvalwater van nog iets meer dan 100 inwoners uit Hoeke bij.

Bron: website Aquafin


Werf Velm

In opdracht van De Watergroep zal de Divisie Elektromechanica van de Smet Group instaan voor de bouw van de volledige elektromechanische uitrusting van het nieuwe waterproductiecentrum in Velm (Sint-Truiden). Het grondwater in Velm zorgt voor comfortproblemen gezien het van nature veel kalk bevat. Het nieuwe waterproductiecentrum zal daarom uitgebreid worden met een onthardingsinstallatie met een capaciteit van 600 m3/h. De nieuwe installatie bestaat in hoofdzaak uit een nieuwe pompenzaal, 3 korrelreactoren op basis van natronloog en een nabehandeling met 4 open dubbellaagsfilter.
Het gebouw en bijhorende reservoirs worden opgetrokken door bouwbedrijf Houben uit Hasselt.

Parallel aan deze werken zal er in Velm ook een waterreservoir gebouwd worden waar de Divisie Elektromechanica van de Smet Group eveneens zal instaan voor de volledige elektromechanische uitrusting van de pompenzaal met een capaciteit van 3 x 300 m3/h en 2 x 100 m3/h.

De engineering en productie van de piping en laagspanningsborden gebeurt bij Smet volledig door eigen Kempisch personeel en in eigen atelier waardoor deze gespecialiseerde divisie zich de laatste 10 jaar steeds meer op de voorgrond zet en zich weet te ontpoppen als één van de belangrijkste spelers in de watersector voor zowel drinkbaar water, afvalwater met de bouw van pompstations en RWZI's en industriewater. Voor de montage ter plaatse staan eveneens 25 gespecialiseerde elektrotechniekers en monteurs ter beschikking.

Beide opdrachten samen vertegenwoordigen een omzet van € 2.45 milj.


Smet in de pers

Een artikel over het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt staat in Op de Werf. Smet-GWT installeerde er een BEO-veld.

2014-04-15 Sint-Andriesziekenhuis Tielt (Op de Werf)


Werf Gent Kouter

Op de website van het Nieuwsblad staan foto's van de werf Gent Kouter. Vrij spectaculaire beelden van deze werf van Smet-F&C.

Website Nieuwsblad


Düsseldorf

De tunneldivisie kreeg de bestelling voor de aanleg van een nieuwe afvalwaterduiker onder de Rijn in het Duitse Düsseldorf. De middels microtunnelling uit te voeren duiker vormt een kritische schakel in de afvalwaterhuishouding van de stad. De nieuwe duiker met een nominale diameter van 1800mm zal de bestaande, aan renovatie toe zijnde, duiker ontdubbelen en krijgt een lengte van quasi 1.000m. De duiker zal de Rijn kruisen op een diepte van ca. 35m. De opdracht wordt uitgevoerd in Tijdelijke Handelsvereniging met als Duitse partner Hochtief Construction AG uit Keulen. De totaalopdracht bedraagt ca. 9 miljoen Euro, met daarin een aandeel voor de SMET GROUP van ongeveer 3 miljoen Euro. Met deze nieuwe opdracht wordt de internationale expansie van de groep verder bestendigd. De tunneldivisie van de SMET GROUP was recent, als eerste Belgische aannemer, actief in Scandinavië met microtunnelling activiteiten in de nabijheid van Kopenhagen in Denemarken alsook in Stockholm, de hoofdstad van Zweden.


Smet in de pers

Op de website van Leeuwarden Vrij-Baan staat een artikel over een werf van Smet-F&C.


Smet in de pers

De werf Linkebeek komt aan bod in Riorama. Niet enkel verscheen er een artikel over de buisdoorpersingen voor de collector Verrewinkelbeek maar Smet haalde ook de cover.

2014-03 Buisdoorpersingen voor collector Verrewinkelbeek (Riorama)


Banners

Smet adverteert op diverse websites met banners. Op de websites van Aquarama, Riorama en Techcare werden banners van Smet-GWT en Smet-Tunnelling geplaatst. Via onderstaande links kan je de banners bekijken.

Riorama
Aquarama
Techcare


Talentenwerf

Op de website van Ondernemen in Antwerpen staat een artikel over talentenwerf bij Smet.

Lees het hier.


Foto's Grobbendonk

Foto's van de werf Grobbendonk (afdeling elektromechanica van Smet-GWT) staan op de website.

Op het waterproductiecentrum van Pidpa in Grobbendonk heeft de afdeling elektromechanica een fitertank van diam 3200 mm geplaatst in het infiltratiegebouw. Voor dit werk moest de toegangspoort gedemonteerd worden want anders zou de ketel niet binnen kunnen. Zelfs zonder de poort was het nog millimeterwerk voor de transporteur die de ketel ter plaatse bracht. De plaatsing van de ketel verliep bijzonder vlot. Nog maar eens een bewijs dat een goede voorbereiding het halve werk is.

Foto's Grobbendonk