Werf Lapscheure

In opdracht van Aquafin heeft de Divisie Elektromechanica van de Smet Group de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (KWZI) in Lapscheure gebouwd.

Het Vlaams rioolwaterzuiveringsbedrijf Aquafin startte in 2012 met de bouw van de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in Lapscheure. Er werd gekozen voor een zuiveringstechniek met membranen (MBR). Zo wordt voldaan aan de strengste zuiveringsnormen wat noodzakelijk is gezien het gezuiverde water nadien in waardevol kreekgebied belandt.

De installatie bestaat uit trommelzeven, een bioreactor en een membraanfiltratie-eenheid. In eerste instantie halen de trommelzeven alle vuildeeltjes groter dan 3 mm uit het afvalwater. Nadien komt het afvalwater in de bioreactor terecht waar het in contact komt met slib (bacteriën) en de vervuilende stoffen worden afgebroken tot CO2, gas en water. Daarnaast wordt in deze bioreactortank ook stikstof en fosfor verwijderd. Tot slot stroomt het slib-water mengsel naar de membraanfiltratie-eenheid waar het proper water opnieuw wordt gescheiden van het slib.

Begin 2014 werden de bouwwerken afgerond en kon de installatie in gebruik genomen worden. Sindsdien zuivert de KWZI het afvalwater van bijna 250 inwoners uit Lapscheure. Eind mei komt hier het afvalwater van nog iets meer dan 100 inwoners uit Hoeke bij.

Bron: website Aquafin