Grondverdringende palen


Door het gebruik van grondverdringende palen wordt het draagvermogen van de oorspronkelijke grondlagen in belangrijke mate verhoogd zodat deze kan dienen als fundering van gebouwen.

Techniekfiche grondverdringende palen