Grindkernen


Onder voortdurend trillen wordt de trilnaald tot op de gewenste diepte in de grond gebracht. Hierbij wordt de natuurlijke bodem radiaal opzij gedrukt. Zo ontstaat een cilindrische ruimte die door persluchtinjectie wordt opengehouden.

Zodra de draagkrachtige laag bereikt is, wordt de trilnaald ca. 50 cm opgehaald en wordt in deze ruimte via een voerbuis grind onder luchtdruk geïnjecteerd. Het grind wordt door de trilnaald in de wand gedrukt. Door trapsgewijs ophalen van de trilnaald wordt een sterk verdichte continue grindzuil in de bodem opgebouwd.

Techniekfiche grindkernen

Referenties


KRUIBEKE


Opdrachtgever: Hye nv
Bouwheer: nv Waterwegen en Zeekanaal Afdeling Zeeschelde
Aantal grindkernen: 1.266 st
Uitvoering: augustus 2015 – oktober 2015

Projectfiche

Realiseren van 828 lm drainerende sleuven met grindkernen ten behoeve van de ontwatering van de speciebergingslocatie Argex.


KALLO


Bouwheer: Vlaamse Overheid Departement MOW – Maritieme toegang
Hoofdaannemer: Stadsbader nv
Techniek: 49.000 lm grindkernen t.b.v. grondverbetering voor aanleg wegenis en sluisplateau
Uitvoering: oktober 2014 tot september 2015 (in fases)

Projectfiche


Wandre


Hoofdaannemer: Franki
Techniek: grindkernen
Aantal grindkernen per tank: 274 st
Totaal: 3 x 274st = 822 st
Uitvoering: augustus 2014

Projectfiche

Grindkernen als fundering van 3 tanks (16.250 m3/tank).


DENDERMONDE


Opdrachtgever: Oehm
Aantal kernen: 242 st
Uitvoering: 2011

Grindkernen van 8 à 9 m diep voor de fundering voor windmolens.


GENT (The Loop)


Opdrachtgever: CEI – De Meyer
Aantal kernen: 496 st
Uitvoering: 2009

In de eerste fase van dit project werden bijna 500 grindkernen van 7 à 9 m uitgevoerd.


WIJNEGEM (Magazijn Manna)


Opdrachtgever: Verelst NV
Aantal kernen: 980 st
Uitvoering: 2007

Projectfiche

Grindkernen die dienst doen als fundering voor een vloerplaat.