Beschoeide sleuven


Beschoeien betekent letterlijk het bekleden van oevers met hout of steen. De techniek van de beschoeide sleuven bestaat uit het manueel graven van een sleuf in de grond. Kleine prefab betonpanelen stutten voortdurend de wanden en stempels houden deze panelen vastgeklemd zodat de wanden van de sleuf niet kunnen instorten. De in de smalle sleuf uitgegraven grond wordt via een emmer en een katrol naar de oppervlakte gebracht.

Techniekfiche beschoeide sleuven

Referenties


GENVAL


Opdrachtgever: THV Galère Betonac
Uitvoering: 2010-2011

Artikel De Boormeester (08/2010)


MACHELEN (Diabolo)


Opdrachtgever: THV Dialink
Uitvoering: 2008

Beschoeide sleuven in het kader van het projct Diabolo.


OTTIGNIES


Opdrachtgever: Infrabel
Uitvoering: 2006 – 2008

Projectfiche
Artikel De Boormeester (02/2009)

Gallerijen onder in dienst zijnde sporen. Beschoeide sleuven vanuit galerijen en in de bestaande spoorweg talud.