Beschoeide sleuven


Beschoeien betekent letterlijk het bekleden van oevers met hout of steen. De techniek van de beschoeide sleuven bestaat uit het manueel graven van een sleuf in de grond. Kleine prefab betonpanelen stutten voortdurend de wanden en stempels houden deze panelen vastgeklemd zodat de wanden van de sleuf niet kunnen instorten. De in de smalle sleuf uitgegraven grond wordt via een emmer en een katrol naar de oppervlakte gebracht.

Techniekfiche beschoeide sleuven

Referenties


RIXENSART


Uitgegraven m³: 33.520m³
Dimensies van de muur:

  • 1,2m breed
  • 100m lang
  • 10 à 15m diep
  • Aan beide zijden van een spoorweg

Projectfiche

Constructie van een grondkerende muur in moeilijke omstandigheden.


GENVAL


Opdrachtgever: Galère – Betonac
Bouwheer: Tuc Rail
Techniek: 27.700 m3 beschoeide sleuven
Uitvoering: 2010 – 2012

Projectfiche

Artikel De Boormeester (08/2010)

Met beschoeide sleuven (tot 23,00m diepte) realiseren van:

  • Massieve keermuren als wand van een parkeergebouw
  • Autostabiele keermuur om de toegangsweg tot het parkeergebouw in overkraging te dragen
  • Funderingen van een spoortunnel
  • Keermuren ter plaatse van taluds
  • Muren van voertuigtunnels onder de sporen

MACHELEN (Diabolo)


Opdrachtgever: THV Dialink
Uitvoering: 2008

Beschoeide sleuven in het kader van het projct Diabolo.


OTTIGNIES


Opdrachtgever: Infrabel
Uitvoering: 2006 – 2008

Projectfiche
Artikel De Boormeester (02/2009)

Gallerijen onder in dienst zijnde sporen. Beschoeide sleuven vanuit galerijen en in de bestaande spoorweg talud.