Heipalen


Heipalen worden gebruikt om grote belastingen van constructies / gebouwen over te dragen naar de dieper gelegen draagkrachtige grondlagen.

Smet Pile voert volgende types uit:

  • Vibro Pile
  • Prefab Pile

Techniekfiche Heipalen

Referenties


Hoogstraten


Bouwheer: Engie nv
Studiebureau: Tractebel-Engie
Hoofdaannemer: Colas nv
Uitvoering: Smet Pile nv
Techniek:

  • 30 vibropalen
  • Diameter: 51/56 cm
  • Diepte: 16 m
  • Helling: 1/14

Projectfiche

Grondverdringende vibropalen onder helling als fundering van de nieuwe windturbine. De betonnen funderingssokkel heeft een diameter van 19,00 m en een hoogte van 3,50 m. De mast zal een hoogte van 150 m en een rotordiameter van 127 m hebben.