Beleidsverklaring (ISO 9001 2015 en VCA**)


Smet Group heeft als missie een performante, vernieuwende en betrouwbare groep van gespecialiseerde aannemers te zijn.

We zijn gepassioneerd en innoverend bezig met onder andere verticale boringen, grondwaterverlagingen, geothermie, elektromechanica in elk watersegment voor industrie, watermaatschappijen en in overheidsopdrachten; tunnelboringen en leidingrenovatie, beschoeiing van bouwputten, funderingen en consolidatietechnieken, palen, ankers en grondvernagelingen. Gespecialiseerde aannemerij is ons vakgebied.

Elke dag “veilig werken” is onze eerste prioriteit, onze “topprioriteit”!

“Veilig werken” is een verantwoordelijkheid waarvoor we ons allemaal actief engageren.

“Veilig werken” is de “fundering” of de “basisvoorwaarde” nodig om onze professionele werking uit te bouwen: een vakkundige en aangename samenwerking, kwaliteit, klantentevredenheid, zorg voor het milieu, technische verbeteringen, enz….

Smet Group streeft naar een globale visie en werking met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en milieu. We wensen de ons toevertrouwde opdrachten uit te voeren tot tevredenheid van klanten. En onze klanten vragen/eisen prioriteit voor veiligheid. We willen werken met zorg voor het welzijn van ons personeel en van alle betrokken personen.

De collega’s van Smet Group wensen deze veiligheid- & kwaliteitswerking waar te maken via:

 • Een gedrevenheid bij alle medewerkers om prioriteit te geven aan veiligheid, klantentevredenheid en milieu
 • Een actieve, persoonlijke betrokkenheid en voorbeeldfunctie van de directie en de volledige hiërarchische lijn bij de
 • zorg voor veiligheid, kwaliteit en milieu.

Hiertoe worden ook systemen opgezet, conform de normen, om deze doelstelling op een structurele manier te verbeteren en verankeren. Bedoeling is:

 • Elkaar aan te spreken op onaanvaardbaar gedrag
 • Dagelijkse LMRA op elke werk en elke werkplek
 • Het veiligheidszorgsysteem verder uit te bouwen en toe te passen (VCA**)
 • Het borgen van de werkmethodes en procedures
 • Een houding te kweken om enkel kwaliteit te leveren
 • Systemen te ontwikkelen die erop gericht zijn fouten te voorkomen
 • Het melden van afwijkingen, zodat direct corrigerende en in de toekomst prevent(ieve maatregelen genomen kunnen worden
 • Het beschikbaar stellen van veilige, performante machines en optimale werkmiddelen
 • Het verstrekken van de juiste opleiding en informatie
 • Continu aan de verwachtingen van de klant te voldoen
 • Continu te streven naar verbetering
 • Voldoen aan wet- en regelgeving en onze medewerkers hierop aanspreken
 • Iedere medewerker draagt zijn/ haar verantwoordelijkheid voor kwaliteit, veiligheid en milieu
 • Wij evalueren periodiek de prestaties van leveranciers en onderaannemers qua veiligheid, kwaliteit en milieu

Een continu verbeteringsproces ter zake is gebaseerd op gerichte actieplannen, elkaar hierop aanspreken, evaluatie van de realisaties en afwijkingen, en corrigerende acties waar nodig.

Het streefdoel blijft om het aantal fouten, ongevallen en milieu – incidenten continu te verminderen tot op het niveau van de beste bedrijven uit de sector.

Wij rekenen op uw actieve medewerking, we zullen dit samen bespreken!

Voor Smet Group

Dirk Smet                                                                                                                                         Wim Smet

Bestuurder                                                                                                                                       Gedelegeerd bestuurder