Smet op het net

Op de webstek van Noorderlijn staat een interview met Fabrizzio Naitana.

2016-09 “In een sleuf werken is niet iets dat je op school kan leren” (Website Noorderlijn)