Smet op het net

Een artikel over de nieuwe werf in Kopenhagen is te lezen op de webstek van Made in de Kempen.

Website Made in de Kempen