Smet in de pers

Op de website van het Deense Building Supply verscheen een artikel over de werf Østerbro.

2016-05 NCC breekt door op Østerbro (website Building Supply)

Vertaling van de belangrijkste elementen:
Het artikel “NCC breekt door op Østerbro” beschrijft hoe de tunnelboormachine Estrid na 3 maanden boren in de Deense ondergrond (580 meter lange tunnel) haar taak heeft afgewerkt. Volgens projektleider Kasper Juel-Berg, HOFOR, is dit een zeer belangrijke stap om het hoofd te kunnen bieden aan de klimaatveranderingen op Østerbro (wijk in Kopenhagen). Het nutsbedrijf HOFOR heeft samen met de ondernemers NCC en Smet Group er voor gezorgd, dat het regenwater op Østerbro afgevoerd wordt naar de zee in plaats van straten en gebouwen onder water te zetten. Vooraleer de tunnel volledig klaar is om het regenwater van de gebouwen weg te voeren, moeten er nog een enkele aansluitingen gebeuren en moet er een kleinere tunnel geboord worden naar Carl Nielsens Allé. Vanaf de zomer 2016 zal de tunnel klaar zijn en het risico voor overstromingen op Østerbro bij hevige regenval sterk verminderen. Vooraleer men begon te boren, werden eerst geologische onderzoeken gedaan, maar men weet nooit op voorhand wat men in de ondergrond aantreft en dus hoe het boren zal verlopen. Projectchef Rasmus Ramussen, NCC, vertelt dat Estrid onderweg op harde en verontreinigde grond is gestoten, maar ze heeft alle hindernissen overwonnen. De tunnel op Østerbro is de eerste regenwatertunnel van HOFOR. De tunnels zijn de “autosnelwegen van de klimaatadaptatie”, die een grote hoeveelheid regenwater op korte tijd weg van de stad kunnen leiden. Pas binnen 20-30 jaar zal de klimaatadaptatie van Kopenhagen klaar zijn, maar reeds nu hebben kleinere initiatieven, zoals bv. wolkbreukkolken in de wegen, aangetoond dat dit helpt.

Met dank aan Ingrid Valentin voor de vertaling