De broodrooster

De Tijd spendeert vandaag een volledige pagina aan de “broodrooster” van Brussel. Dit gebouw zal binnenkort onderdak bieden aan Leefmilieu Brussel en is een van de grootste passiefkantoren in Europa. Smet-GWT stond in voor de geothermie die de belangrijkste speler vormt in de regeling van de temperatuur van het gebouw op de site van Tour & Taxis.

2014-01-16 De “broodrooster” van Brussel (De Tijd)